Gelderse standpunten over actuele luchtvaartontwikkelingen

De vele luchtvaartactiviteiten in en boven onze provincie hebben gevolgen voor de leefomgeving. Daarom zetten we ons in voor de Gelderse belangen. Hieronder leest u de stand van zaken rondom actuele luchtvaartontwikkelingen.
Vliegveld Teuge

Gelderse standpunten

Onze reacties en zienswijzen:

Belangenbehartiging

We blijven de besluitvorming in Den Haag volgen over de opening van Lelystad Airport, de Luchtvaartnota 2020-2050 en de ontwikkelingen rondom de herindeling van het luchtruim. We stemmen onze reacties en zienswijzen af met onze partners in de regio in het Bestuurlijk Gelders Kernteam Luchtvaart. Ook stemmen we regelmatig af met andere provincies, zoals Overijssel.