Campagnes

We stimuleren veilig gedrag door Gelderse inwoners te informeren over risico’s en verkeersveilig gedrag. Jaarlijks voeren we hiervoor diverse campagnes uit. We werken hierbij vaak samen met andere partijen zoals het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB en Veilig Verkeer Nederland.

Samen met de provincie Overijssel maken we fietsers en automobilisten bewust van de gevaren van afleiding en stimuleren we MONO rijden. Dit doen we onder andere door gastlessen op basisscholen, inzet van 3D-simulatoren op middelbare- en MBO-scholen, festivals, evenementen en in stadscentra. Ook werkgevers kunnen het MONO-team laten komen om op locatie hun medewerkers te informeren over MONO rijden. Kijk voor meer informatie op MONO | Kom veilig thuis. De acties vind je op de website wijrijdenmono.nl 

AAN  in het donker

Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met ongeveer 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. 

De campagne ‘AAN in het donker’ liep van 31 oktober t/m december 2022. De campagne richt zich met name op jongeren tussen 12 en 24 jaar. De campagne is een samenwerking tussen provincies Gelderland en Overijssel. Bureau Kragten voerde deze campagne voor ons uit. De campagne krijgt een vervolg in 2023.

Fietsverlichting | Kom veilig thuis

Rijden zonder invloed

Deze BOB-campagne richt zich al jaren op het voorkomen van alcoholgebruik in het verkeer en is een belangrijk onderdeel van de Rijden Zonder Invloed-campagne in Gelderland en Overijssel. 

Samen met de provincie Overijssel zetten we veel acties in om verkeersdeelnemers bewust te maken van de gevaren van het rijden onder invloed en stimuleren we nuchter rijden, een BOB te laten rijden of alternatief vervoer te regelen. Dit doen we onder andere door gastlessen op middelbare- en MBO-scholen met de inzet van 3D-simulatoren, in stadscentra, op festivals, bij sportverenigingen, uitgaansgelegenheden en evenementen. De acties vind je op de website rijdenzonderinvloed.nl Kijk voor meer algemene informatie over BOB op Bob | Kom veilig thuis