Zoneringskaart

De Veluwe is ingedeeld in 4 recreatiezones: De poorten van de Veluwe, Visitekaartje van de Veluwe, De stille, eindeloze Veluwe en De ongerepte en kwetsbare Veluwe.
Zoneringskaart

Iedere zone biedt u mogelijkheden voor recreatie. Op een aantal plekken gaan we daar ook extra in investeren. We leggen in de infographic hieronder uit wat de zones op de kaart betekenen voor recreatie en beleving van de natuur. 

Zones

Zone A: De poorten van de Veluwe

‘De poorten van de Veluwe’ liggen dichtbij de dorpen en recreatieterreinen. Er zijn veel voorzieningen als horeca, speelterreinen en bezoekerscentra. De gebieden zijn het startpunt van routes voor korte en lange wandelingen, fietstochten en ruitertochten. Er zijn volop picknickplaatsen en parkeergelegenheid. De poorten van de Veluwe zijn bosrijk en je vindt er dieren als de grote bonte specht, koolmees, merel en de eekhoorn.

Zone B: Visitekaartje van de Veluwe

In ‘het visitekaartje van de Veluwe’ vinden we de mooie, toegankelijke Veluwse natuur. Er liggen fiets-, ruiter en wandelpaden die zijn verbonden met paden van zone A, de wat langere gemarkeerde routes zijn hier ook te vinden. De dichtheid van de paden is minder dan in zone A, waardoor er meer ruimte is voor de natuur. Je vindt hier soorten die in Nederland nog op veel plaatsen voorkomen maar ook zeldzame vogelsoorten als de zwarte specht en de boomklever voelen zich hier thuis in het bos. Soms zie je het wilde zwijn of edelherten rondlopen.

Zone C: De stille, eindeloze Veluwe

Hier ervaar je, verder weg van parkeerplaatsen, dorpskernen en verblijfsrecreatie, de ‘stille, eindeloze Veluwe’. In deze gebieden ligt de nadruk op natuurbeleving en de rustige recreatie die daarbij past. Je kunt er wandelen, fietsen en paardrijden, er zijn minder paden, routes en bankjes dan in zone A en B. Er zijn aaneengesloten natuurgebieden waar je de natuur echt kunt beleven. Naast bos vind je hier ook uitgestrekte heidevelden en zandverstuivingen. De kwetsbare dieren die we hier willen beschermen zijn de zwarte specht, wespendief, draaihals, boommarter en hazelworm. Dalkruid is een voorbeeld van een kwetsbare plant die we hier willen behouden.

Zone D: De ongerepte en kwetsbare Veluwe

Hier vinden we de ‘ongerepte en kwetsbare Veluwe’. Het grootste deel van deze gebieden is nu al niet opengesteld: defensieterreinen, wildrustgebieden en particuliere eigendommen. De gebieden zijn vaak wel beleefbaar vanuit de randen, bijvoorbeeld vanaf uitkijkpunten. Soms is bezoek mogelijk onder leiding van de boswachter. In een deel van de zone D gebieden kan gewandeld, gefietst en paardgereden worden buiten het broedseizoen. Je bent welkom van half juli tot half maart. Naast de dieren en planten die ook voorkomen in de zones A, B en C, willen we hier de duinpieper, tapuit, boomleeuwerik, nachtzwaluw, de zandhagedis en edelherten hun rust gunnen. En de klokjesgentiaan (belangrijk voor de zeldzame vlindersoort gentiaanblauwtje), rendiermos, orchideeën en beenbreek krijgen hier volop kans om te groeien en bloeien.

Uitvoeringsproject

Recreatiezonering is één van de uitvoeringsprojecten van het beheerplan Natura2000. In het project werkt provincie Gelderland nauw samen met gemeenten, natuurorganisaties en belangenorganisaties, verenigd in Veluwe-op-1.