Raad unaniem achter plan Burgersterrein?

Als de voortekenen zo blijven, dan neemt de gemeenteraad van Brummen op donderdag 21 december 2023 unaniem en zonder inhoudelijk debat een besluit over de toekomst van het Burgersterrein.

Tijdens het raadsforum eerder deze maand prezen de raadsfracties niet alleen het voorstel, maar vooral ook het doorlopen participatieproces. Wethouder Van de Graaf wacht de definitieve besluitvorming nog even af, maar laat wel weten trots te zijn op de stappen die dit jaar voor dit project gezet zijn. 

“Ik herinner me nog goed de eerste participatieavond op 4 september in een volle Tjark Rikscentrum,” vertelt de verantwoordelijk wethouder. “In de openingstoespraak benadrukte ik dat een goede en gedragen invulling van het Burgersterrein voor mij topprioriteit is. En dat het ons doel was om eind dit jaar de raad een richtinggevende uitspraak te laten doen over dit voor de leefbaarheid van Eerbeek belangrijke project”. Het doet Van de Graaf goed dat zowel inwoners, organisaties als nu ook de raad waardering hebben voor het doorlopen participatieproces. "We wachten de besluitvorming deze donderdag af. En in het nieuwe jaar gaan we op basis van de gekozen weg met nieuwe energie verder.”

Het Burgersterrein is een belangrijk project binnen de pijler leefbaarheid van het programma Eerbeek-Loenen 2030. “Binnen Eerbeek is de vraag naar nieuwe woningen groot,“ legt Van de Graaf uit. ”Op het Burgersterrein kunnen veel nieuwe woningen worden toegevoegd in een groene en aantrekkelijk omgeving. Daarnaast zijn er nog verschillende andere wensen en verwachtingen die we zoveel mogelijk een plaats in het proces en het ontwerp hebben gegeven.” Over een deel van het terrein lopen de milieucontouren. Op dat deel van het terrein kunnen we geen woningen bouwen. “Mede op basis van de inzichten die we hebben opgedaan bij het Woonkader Eerbeek, hebben we de puzzelstukjes nu goed kunnen leggen”, sluit Van de Graaf af. Ook over het Woonkader Eerbeek neemt de raad op 21 december 2023 een besluit.