Europese subsidies

De provincie verstrekt niet alleen zelf subsidies, maar is ook verantwoordelijk voor het toekennen van Europese subsidies.

EFRO

Op 11 november 2014 heeft de Europese Commissie 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Operationeel Programma OP-Oost 2014-2020. Dit is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Gelderland en Overijssel. Zij werken aan een structurele versterking van de economie in Oost Nederland.

Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in voor innovatiestimulering (thema 1) en koolstofarme economie (thema 4). Binnen deze thema’s kiest het programma voor:

  • Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (1B);
  • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken (4F).

Voorwaarde voor de Europese subsidie is dat beide provincies en het bedrijfsleven ook bijdragen aan innovatie en een economie die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Van 2014 tot 2020 wordt naar verwachting 285 miljoen euro geïnvesteerd in innovatie en een koolstofarme economie. Het doel van OP-Oost is dat meer Oost-Nederlandse mkb-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Kijk voor meer informatie op: www.op-oost.eu.

Wilt u weten welke projecten nog meer via EFRO zijn mede gefinancierd?
Lees meer over poppodium Doornroosje en het project Cater with Care.

INTERREG

Voor het Duits-Nederlandse grensgebied waren subsidies beschikbaar uit het programma INTERREG IV. De middelen komen eveneens uit het EFRO. Deze Europese subsidies worden vooral ingezet om de concurrentiepositie van grensregio's te versterken.
'Economie, technologie en innovatie' en 'Duurzame regionale ontwikkeling' zijn prioriteiten. Voorwaarde voor toekenning van een subsidie is dat de projecten grensoverschrijdend zijn.
Meer informatie vindt u op de website van Interreg IV A (zie Links). Vanaf eind 2014 zijn middelen beschikbaar in het kader van Interreg IV A Duitsland-Nederland.

Plattelandontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP 3)

Met het verstrekken van POP 3 subsidie geeft Europa in Gelderland een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, subsidie beschikbaar aan agrariërs, waterschappen en aan samenwerkingsverbanden tussen agrarische bedrijven en kennisinstellingen voor projecten die bijdragen aan innovatie en verduurzaming van het platteland.

Het programma richt zich op 5 thema’s:

  1. Versterken van innovatie, verduurzaming en concurrentiekracht
  2. Jonge boeren
  3. Natuur en landschap
  4. Verbetering van waterkwaliteit
  5. LEADER (leefbaarheid platteland)

Provincie Gelderland stelt in dit kader op 4 januari 2016 de eerste regelingen open.

Kijk voor meer informatie op de site van het landelijke regiebureau POP.

Meer informatie

Provincieloket
Email: gebruik het Digitaal vragenformulier
Telefoon: (026) 359 99 99


Documenten

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Overzicht van cookies
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker toegesneden reclame en andere informatie te tonen.
Meer weten...