Natuurbescherming: bos en bomenrijen, melding van kappen (houtopstanden)

De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bomen gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Indien u houtopstanden wilt kappen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding bij ons indienen. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij een kapmelding niet is vereist, deze staan vermeld in art. 4.1 van de Wet natuurbescherming.

Voorwaarden kapmelding

Voor het indienen van een kapmelding gelden de volgende voorwaarden:

  • u moet de kapmelding tenminste 6 weken, maar niet meer dan een jaar voordat u de houtopstand gaat kappen, bij ons indienen
  • na kap van de houtopstand moet u binnen 3 jaar nieuwe bomen planten
  • indien u niet de eigenaar bent moet u de eigenaar op de hoogte stellen van de voorgenomen kap.

Kunt u niet aan deze voorwaarden voldoen, dan moet u ook een ontheffing aanvragen. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Toevoegen

Vermeld in het aanvraagformulier onder andere:

  • de kadastrale gegevens van de locatie waar u gaat kappen
  • de boomsoort en leeftijd van de te kappen bomen
  • het aantal bomen (in geval van bomenrij) of de oppervlakte van het te kappen bos
  • een overzichtskaart en een detailkaart waarop de locatie van de te kappen houtopstanden zijn aangegeven.

Kapmelding indienen

U kunt uw kapmelding indienen met het webformulier Wet natuurbescherming: melding van kappen houtopstanden. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Dit webformulier kunt u gebruiken als u een postadres in Nederland heeft. Woont u in het buitenland? Dan kunt u met behulp van eIDAS inloggen en op die manier een aanvraag doen.

Na het invullen van het webformulier ondertekent u deze door akkoord te gaan met de verklaring. U hoeft geen handtekening te scannen. Voor het toevoegen van bijlagen kunt u via het formulier gebruik maken van de uploaddienst Wetransfer. Doet u als particulier een aanvraag met DigiD voor iemand anders? Dan moet u een ondertekende machtiging (PDF 133 kB) meesturen met de aanvraag.

In alle andere gevallen kunt u alleen gemachtigde zijn door een aanvraag in te dienen via eHerkenning-ketenmachtiging. Op onze website vindt u meer informatie over eHerkenning bij provincie Gelderland en eHerkenning en ketenmachtiging in het algemeen.

Tijdpad en kosten

U moet wachten met de kap tot 6 weken na de ontvangstdatum van uw melding. Als wij vinden dat er niet kan worden gekapt, dan krijgt u hierover binnen 6 weken bericht.

Aan het doen van een kapmelding zijn geen kosten verbonden.

Vooroverleg aanvragen

Wilt u een vooroverleg aanvragen? Gebruik hiervoor het webformulier Wet natuurbescherming: concept melding van kappen houtopstanden. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. Zonder het indienen van een concept kapmelding is er geen vooroverleg mogelijk. Kap is alleen toegestaan als er een definitieve melding wordt ingediend welke compleet en goed is ingevuld.  

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.