Omgevingsvisie en -verordening ter inzage

Op 5 juni 2018 hebben Gedeputeerde Staten de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De ontwerpplannen en stukken lagen van 14 juni 2018 tot en met 9 augustus 2018 ter inzage. Bekijk de verdere planning op deze pagina.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Tervisielegging

Voor de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland kon u op alle onderdelen een zienswijze indienen. Voor het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening kon u zienswijzen indienen op de volgende onderdelen:

 1. Wonen
 2. Werklocaties
 3. Windenergie
 4. Natuur, vrijstelling soorten
 5. Natuurcompensatie
 6. Natuurbegraven
 7. Grondwaterbescherming
 8. Natuur, brandgang
 9. Natura 2000
 10. Luchthavenregelingen

Het ontwerp-actualisatieplan bevat redactionele wijzigingen van de tekst en de nummering van de artikelen en bijlagen van de Omgevingsverordening.

Een zienswijze indienen voor de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening kon via Planoviewer.

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken:


Onderstaande IMRO-codes kunt u op Ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'een plan bekijken', 'structuurvisies', 'ID':

 • Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-ontw
 • Ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOVa6-ontw

Informatiebijeenkomsten

Belangstellenden konden tijdens 3 informatiebijeenkomsten in juni, juli en augustus 2018 vragen stellen over de nieuwe ontwerp-Omgevingsvisie, het ontwerp-actualisatieplan 6 voor de Omgevingsverordening of het indienen van een zienswijze.

Verder verloop en rechtsbescherming

Na het sluiten van de termijn van terinzagelegging bieden Gedeputeerde Staten, mede naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, een definitief voorstel aan Provinciale Staten aan. De termijn voor het aanvullen van pro-forma zienswijzen was tot en met 23 augustus 2018. Op 21 november 2018 vindt de hoorzitting over de ontwerp-omgevingsvisie en -verordening plaats. Op 19 december 2018 is besluitvorming door Provinciale Staten voorzien.

Meer informatie

Ontwerp-actualisatieplan omgevingsverordening 6

Ontwerp-omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Wind en zon

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland staat in het hoofdstuk over Energietransitie dat wind en zon belangrijk en nodig zijn. Voor deze 2 vormen van duurzame opwekking is een visieschets opgenomen. Deze visieschets geeft geen gedetailleerde informatie over waar wind en zon mogelijk zijn en welke voorwaarden gelden. De schets is wel gebaseerd op het huidige beleid. Het beleid (tekst en kaartmateriaal), zoals opgenomen in de Omgevingsvisie van januari 2018, blijft beleidsinhoudelijk ongewijzigd wél bestaan. We denken nog na over de vorm en wijze waarop deze beschikbaar komt. Bij de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie Gaaf Gelderland stellen we het bestaande beleid over wind en zon ook vast.

Omgevingsvisie en -verordening actualiseren

Sinds 2014 hebben we een Omgevingsvisie en -verordening. Deze plannen gaan over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Wanneer het nodig is, actualiseren we onderdelen van de Omgevingsvisie en -verordening.

Direct naar de huidige plannen (januari 2018)

Hierboven vindt u de digitale plannen. In de viewer kunt u de kaart inzoomen tot perceelsniveau.

Huidige plannen in PDF (januari 2018)

Update van de huidige plannen in PDF vond plaats op 25 januari 2018. De bijlagen van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vindt u alleen in de digitale plannen hierboven. 

Ruimtelijkeplannen.nl

 • Huidige Omgevingsvisie = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGC-gc06
 • Huidige Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc05

Deze IMRO-codes kunt u op ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'een plan bekijken', 'structuurvisies', 'ID'. Vervolgens komt u uit bij de huidige Omgevingsvisie en de huidige Omgevingsverordening.