Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten hebben op woensdag 19 december 2018 ingestemd met de nieuwe Omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening kunt u bekijken via Planoviewer. We verwachten de vastgestelde plannen voor 1 maart 2019 te publiceren.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en het ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. We verwachten de vastgestelde plannen voor 1 maart 2019 te publiceren.

Onderstaande IMRO-codes kunt u op Ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'een plan bekijken', 'structuurvisies', 'ID':

  • Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-ontw
  • Ontwerp-actualisatieplan 6 Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOVa6-ontw 

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u tot 1 maart 2019 de vorige Omgevingsvisie en -verordening (versie 1 januari 2018):

  • Omgevingsvisie = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGC-gc06
  • Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc05

Deze IMRO-codes kunt u op ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'een plan bekijken', 'structuurvisies', 'ID'.

Meer informatie

Ontwerp-actualisatieplan Omgevingsverordening 6 dat ter inzage heeft gelegen

Ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Wind en zon

In de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland staat in het hoofdstuk over Energietransitie dat wind en zon belangrijk en nodig zijn. Voor deze 2 vormen van duurzame opwekking is een visieschets opgenomen. Deze visieschets geeft geen gedetailleerde informatie over waar wind en zon mogelijk zijn en welke voorwaarden gelden. De schets is wel gebaseerd op het huidige beleid. Het beleid (tekst en kaartmateriaal), zoals opgenomen in de Omgevingsvisie van januari 2018, blijft beleidsinhoudelijk ongewijzigd wél bestaan. We denken nog na over de vorm en wijze waarop deze beschikbaar komt. Bij de vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie Gaaf Gelderland stellen we het bestaande beleid over wind en zon ook vast.

Omgevingsvisie en -verordening actualiseren

Sinds 2014 hebben we een Omgevingsvisie en -verordening. Deze plannen gaan over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. Wanneer het nodig is, actualiseren we onderdelen van de Omgevingsvisie en -verordening.

Omgevingsverordening

Met de Omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein, in gesprek met de omgeving. In de Omgevingsverordening zijn regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. Vanaf 2019 actualiseren we de Omgevingsverordening opnieuw. We brengen deze verder in lijn met de Omgevingsvisie en voldoen zo aan de Omgevingswet.