Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten hebben op woensdag 19 december 2018 de nieuwe Omgevingsvisie en geactualiseerde Omgevingsverordening vastgesteld.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Planoviewer

In de Planoviewer kunt u de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. Klik op 'Plan(en) selecteren'. 

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. 

Onderstaande IMRO-codes kunt u op Ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'plannen zoeken', vervolgens zoeken op 'plannaam of -nummer':

  • Omgevingsvisie Gaaf Gelderland = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1
  • Geconsolideerde Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07
  • Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1

Voortzetting beleid 2014-2018

Om het geldende beleid van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018 voort te zetten zijn voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende beleidsdocumenten vastgesteld:

Deze beleidsdocumenten zijn zelfstandig toepasbaar, in het kader van de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. 

Omgevingsvisie en -verordening actualiseren

We hebben een Omgevingsvisie en -verordening. Deze plannen gaan over verkeer, water, natuur, milieu en ruimtelijke ordening. De Omgevingsvisie beschrijft de lange termijn ambities en beleidsdoelen voor de fysiek leefomgeving. In de Omgevingsverordening zijn regels en bepalingen over de inrichting en beheer van de ruimtelijke omgeving vastgelegd. Met de Omgevingsvisie en -verordening lopen we vooruit op de aankomende Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 van kracht wordt. Deze wet biedt meer ruimte voor initiatieven en ontwikkelingen in het fysieke domein, in gesprek met de omgeving. Wanneer het nodig is, actualiseren we onderdelen van de Omgevingsvisie en -verordening.

Vanaf 2019 actualiseren we de Omgevingsverordening opnieuw. We brengen deze verder in lijn met de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland en ons coalitieakkoord. Ook zorgen we dat de Omgevingsverordening anticipeert op de eisen van de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 hebben we een Omgevingsverordening die aansluit bij de Omgevingsvisie en -wet.

Samen Gaan voor Gaaf Gelderland

Als we willen dat Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ blijft, dan moeten we daar wat voor doen. Hoe doen we dat? En wie is hierbij aan zet? Samen met onze partners hebben we op 29 oktober 2019 aan de hand van 6 botsende belangen en dilemma’s uit de praktijk hierover het gesprek gevoerd. We werken aan de vervolgstappen op basis van alle input. Meer informatie hierover volgt.

Documenten

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

Als u de bijlagen wilt zien, kunt of deze digitaal via de Plannenviewer of Ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.