Omgevingsvisie en -verordening

Provinciale Staten hebben op woensdag 19 december 2018 de nieuwe Omgevingsvisie vastgesteld. Bij deze omgevingsvisie hoort ook een nieuwe omgevingsverordening.

E-magazine Omgevingsvisie Gaaf Gelderland

Omgevingsverordening

Wij vernieuwen onze omgevingsverordening. In onze omgevingsverordening staan de regels die wij van belang vinden bij de inrichting van Gelderse leefomgeving. We moeten deze regels aanpassen om de ambities uit onze Omgevingsvisie Gaaf Gelderland te kunnen realiseren. Bij het vernieuwen van de omgevingsverordening zoeken we antwoord op vragen zoals: Hoe gaan we om met de botsende belangen die wij in de praktijk tegenkomen? Wat is daarbij van provinciaal belang? Op welke manieren kunnen we onze ambities zo snel en zo goed mogelijk realiseren? Is dat via regels, via subsidies, via bestuurlijke afspraken, via challenges? Als het om regels gaat, over wat voor regels hebben we het dan? Want niet de regel, maar het zichtbare resultaat moet centraal staan.

Samen maken met partners en bewoners

Het aanpassen van onze omgevingsverordening doen we niet alleen, maar samen met onze partners: gemeenten, waterschappen, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Daarom organiseren we op 17 februari 2020 een tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst staat de omgevingsverordening als instrument centraal. We gaan graag met u in gesprek over de vorm en de inrichting van de nieuwe omgevingsverordening.

Aanmelden 2e co-creatie bijeenkomst

Op 29 oktober 2019 organiseerden wij de eerste co-creatie bijeenkomst. Enkele honderden deelnemers praatten mee over knellende ruimtelijke dilemma’s en denkbare oplossingsrichtingen. In dit verslag (PDF 1,27 MB) beschrijven we de dilemma’s en de resultaten van deze sessie.

Meepraten op Sprekend Gelderland

Wij zijn graag continu in gesprek. Wij nodigen u dan ook van harte uit mee te praten op ons platform Sprekend Gelderland. Hier wordt gediscussieerd over onderwerpen die gaan over de inrichting van de Gelderse leefomgeving. Waar in Gelderland maken we ruimte voor windmolens en zonnepanelen? Hoe zorgen we dat onze woonwijken bestand zijn tegen het veranderend klimaat? Hoe moet onze mobiliteit er in de toekomst uit gaan zien? De meningen op Sprekend Gelderland zijn nuttig voor de inrichting van de omgevingsverordening en andere instrumenten.

Enquête onder Gelderlanders

Ook kunt u uw mening kwijt via het onderzoek van Kieskompas. Het invullen van deze vragenlijst met stellingen over de inrichting van de ruimte in Gelderland kost ongeveer 10 minuten. De uitkomsten zijn anoniem en gebruiken we om de nieuwe omgevingsverordening te verder door te ontwikkelen.

Geconsolideerde omgevingsverordening

De nieuwe omgevingsverordening is nog niet af. Daarom hebben Provinciale Staten een geconsolideerde omgevingsverordening vastgesteld. Hierin staan de nu geldende regels voor de inrichting van de Gelderse leefomgeving.

Planoviewer

In de Planoviewer kunt u de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. Klik op 'Plan(en) selecteren'. 

Ruimtelijkeplannen.nl

Op Ruimtelijkeplannen.nl kunt u ook de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, de geconsolideerde Omgevingsverordening en het actualisatieplan 6 Omgevingsverordening bekijken. 

Onderstaande IMRO-codes kunt u op Ruimtelijkeplannen.nl invoeren via de knop 'plannen zoeken', vervolgens zoeken op 'plannaam of -nummer':

  • Omgevingsvisie Gaaf Gelderland = NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-vst1
  • Geconsolideerde Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOmgverordeningGC-gc07
  • Actualisatieplan 6 Omgevingsverordening = NL.IMRO.9925.PVOVa6-vst1

Voortzetting beleid 2014-2018

Om het geldende beleid van Provinciale Staten uit de Omgevingsvisie 2014-2018 voort te zetten zijn voor windenergie, plussenbeleid en water de volgende beleidsdocumenten vastgesteld:

Deze beleidsdocumenten zijn zelfstandig toepasbaar, in het kader van de uitvoering van de nieuwe Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. 

Documenten

Omgevingsvisie

Omgevingsverordening

Als u de bijlagen wilt zien, kunt of deze digitaal via de Plannenviewer of Ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.