Circulair ondernemen

Kinderen hergebruiken materiaal

Provincie Gelderland helpt ondernemers hun bedrijf circulair te maken, zodat zij klaar zijn voor de toekomst. Een circulair bedrijf gebruikt grondstoffen en afval steeds opnieuw. Waarom is dit belangrijk? De wereldbevolking en de welvaart groeien. Hierdoor gebruiken we meer grondstoffen dan de aarde kan leveren. Dat zorgt ervoor dat deze grondstoffen schaars worden. Ook zorgt het gebruik en transport van (fossiele) grondstoffen voor het opwarmen van de aarde. Dit is inmiddels wereldwijd een erkend en zeer dringend probleem. 

Dit probleem vraagt om een andere manier van produceren en consumeren. Een manier die duurzaam en efficiënter is en zorgt voor een nieuw bedrijfsmodel. Afval- en reststromen niet weggooien, maar weer gebruiken als een nieuwe grondstof. Goederen verhuren in plaats van verkopen. Tweedehands producten opknappen als een alternatief voor nieuw. Regionale grondstoffen toepassen in plaats van import. Het roer moet dus om.

Circulaire atlas

Maar hoe dan? Door te beginnen bij de grootste grondstofstromen in Gelderland. Volgens de Circulaire Atlas Gelderland (PDF 6,4MB) wordt 80% van alle grondstoffen gebruikt door bedrijven in de sectoren agrofood en de bouw & infra. De overige 20% door de maakindustrie en de consumenten. Circulaire opties zijn:

  • grondstoffen efficiënter gebruiken
  • regionale kringlopen creëren
  • biomassa als grondstof gebruiken

Gerichte aanpak met impact

Op basis van deze Circulaire Atlas kiezen Gedeputeerde Staten voor een gerichte provinciale aanpak. We willen resultaat bereiken door een provinciebrede aanpak vanuit economie, wegen-infra, circulaire woningbouw, kringlooplandbouw en vergunningverlening. We stimuleren bedrijven om te besparen op grondstoffen en de uitstoot van CO2 te beperken. Provincie Gelderland richt zich op bedrijven die werken met de grootste grondstofstromen in de sectoren:

  • AgroFood
  • Bouw & Infra
  • Maakindustrie
  • Consument & Afval
  • Biomassa

Landelijk moeten we in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Op deze manier dragen we daar als provincie actief aan bij.

De provincie helpt u op weg

Provincie Gelderland biedt ondernemers verschillende instrumenten om circulair te gaan ondernemen. Op het gebied van informatie, samenbrengen, haalbaarheid, subsidie of financiering werken we nauw samen met onze uitvoeringspartners. Dit zijn Oost NL, Kiemt, Circles, Boost en Op-Oost (EFRO). Bij deze partners kunnen ondernemers terecht voor advies, financiële ondersteuning en de juiste contacten. We dagen ondernemers uit om samen met anderen in de productieketen (economische proces van grondstof tot gebruiker) grondstoffen en CO2-uitstoot te verminderen. Op deze manier blijven ondernemers fit voor de toekomst en draait de economie van Gelderland circulair.

Meer informatie

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.