FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond onderzoeken we of er een vlot & veilige fietsroute (F348) aangelegd kan worden tussen Deventer en Zutphen. We kijken ook naar de knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen deze 2 steden. Rond de zomer 2022 besluiten de samenwerkende overheden óf en waar de fietsroute F348 komt. En welke ingrepen we doen aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen, plus de inrichting van het wegvak Eefde-Gorssel.

2 sporen in 1 verkenning

In 2020 hebben we de regie over de vlot & veilige fietsroute   op dit traject overgenomen van de Cleantech Regio. We combineren de verkenning van de ‘vlot & veilige fietsroute’ F348 met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Deze combinatie is nodig omdat de fietsroute en  de provinciale weg in hetzelfde gebied liggen tussen Deventer en Zutphen. Hierdoor hebben keuzes in het éne project automatisch gevolgen voor het andere project, qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Dit speelt vooral in het gebied tussen Eefde en Gorssel. We kijken voor het hele traject naar oplossingen die de doorstroom van verkeer verbeteren, veilig zijn voor weggebruikers en aanwonenden, aantrekkelijk zijn voor fietsers én de leefbaarheid van de omgeving vergroten.

Spoor 1: Fietsroute F348 Deventer-Zutphen

We onderzoeken 2 fietsroute varianten:
1) een fietsroute geheel langs de N348,
2) een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde loopt.

Beide routes werken we verder uit en vergelijken we met elkaar. Bij dit vraagstuk gaan we in op de resultaten van eerdere inspraak en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom.

Spoor 2: Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Daarnaast onderzoeken we welke knelpunten tussen Zutphen en Epse op de weg, het fietspad of in de berm vragen om maatregelen. In 2023 pakken we deze knelpunten aan. Eventuele aanpassingen of verbeteringen vanuit veiligheid, doorstroming, ecologie en/of leefbaarheid combineren we vervolgens  zoveel mogelijk.

Deelsporen

De 2 hoofdsporen van de verkenning (fietsroute en provinciale weg) bestaan elk uit 3 deelsporen.

Spoor 1: verkenning van de vlot en veilige fietsroute F348 zijn:
A. toevoerroutes naar de F348;
B. routedeel F348 langs de N348, behalve tussen Eefde en Gorssel;
C. variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel (doortrekken langs de N348, of via landelijk deel combinatieroute).

Spoor 2: verkenning van de aanpak N348 Deventer-Zutphen zijn:
D. inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel, met maximumsnelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende weginrichting;
E. reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer;
F. afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1.

*De deelsporen B en E hangen sterk samen; hetzelfde geldt voor de deelsporen C en D.

Planning

Zorgvuldigheid staat voorop. De verkenning naar de fietsroute varianten en de provinciale weg kent een doorlooptijd van ruim 1 jaar en is naar verwachting in de loop van 2022 klaar. Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Nu - zomer 2021: Opstellen en vastleggen ontwerpuitgangspunten en kader voor de beoordeling van varianten. Ook maken we in die periode de eerste selectie van varianten en aan te pakken knelpunten.
  • Zomer 2021 – eind 2021: Uitwerking varianten en oplossingen. Hierin nemen we de toevoerroutes en eerder geuite bezwaren tegen de combinatieroute mee.
  • Begin 2022 – zomer 2022: Beoordeling van de varianten. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeurvariant. Vervolgens vindt daarover besluitvorming in de verschillende colleges plaats.

Documenten

  1. Samenvatting projectplan Integrale verkenning F348 en N348, Deventer-Zutphen (PDF 730 kB)
  2. Bijlage bij projectplan: Stappenplan (PDF 330 kB)
  3. Beoordelingskader (PDF 535 kB)
  4. Communicatie en participatieplan (PDF 1,2 MB)

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over beide sporen, het proces, participatie en draagvlak of projectorganisatie en sturing? Dan kunt u verder lezen op de volgende pagina’s:

Of lees meer over:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.