De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de digitale vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 15 juni 2021;

De Commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter:   de heer mr. dr. M.A.A. Soppe
Leden:        mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal
                  de heer mr. drs. H. Maaijen          

  • 11:00 - 12:00 uur
    Bezwaarschrift van Afvalverwerking Vink BV, inzake Handhavingsbesluit locatie Wencopperweg 33 in Barneveld
    Zaaknummer bezwaar: 2021-003151

In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen vind deze hoorzitting volledig digitaal plaats. Eventuele belangstellenden dienen zich voor het digitaal bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, dan kunt u een mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   Documenten