De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

Normaal gesproken worden bezwaarschriften behandeld tijdens een openbare hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming. In verband met de uitbraak van COVID-19 (corona-virus) vinden de hoorzittingen van de commissie Rechtsbescherming op dit moment niet op de gebruikelijke manier plaats. De commissie Rechtsbescherming wil wel graag bezwaarschriften behandelen als dat mogelijk is. Daarom krijgen partijen momenteel de vraag voorgelegd op welke manier zij willen dat het bezwaarschrift wordt behandeld (bijvoorbeeld via een vorm van telehoren, het schriftelijk uitwisselen van standpunten of het afzien van horen). Ook is het mogelijk om de procedure te onderbreken en te wachten tot er weer openbare hoorzittingen in het Huis der Provincie worden gehouden. Als partijen van mening verschillen over welke manier van behandeling van het bezwaarschrift de voorkeur heeft, dan beslist de commissie Rechtsbescherming op welke wijze het horen gaat plaatsvinden.

Mocht u een telehoorzitting willen bijwonen, dan kunt u dat melden bij rechtsbescherming@gelderland.nl.

  Documenten