De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de digitale vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 1 december 2020, aanvang 11.15 uur.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:         de heer mr. A.G. van Malenstein
Leden:                 mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal
                              de heer mr. drs. T.J.F. Verstege

1.   11.15 – 12.00 uur
Klaagschrift van een inwoner van Gorssel, inzake afhandeling schadeclaim (zaaknummer 2020-008223)

2.   12.45 – 13.30 uur
Bezwaarschrift van Regio Achterhoek, inzake besluit op verzoek deelbetaling project ‘Beheerskosten LAG Leader Achterhoek’
(zaaknummer 2020-013382)

3.   13.45 – 14.45 uur
Bezwaarschrift van 6 inwoners van Kootwijk, inzake Besluit afwijzing handhavingsverzoek Wet natuurbescherming
(zaaknummer 2019-009704)


In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen vind deze hoorzitting volledig digitaal plaats. Eventuele belangstellenden dienen zich voor het digitaal bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

   Documenten