De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

                             

Agenda komende vergaderingen

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de commissie Rechtsbescherming besloten vanaf nu geen openbare hoorzittingen te houden, in ieder geval tot 6 april 2020. De commissie Rechtsbescherming zal zich gaan beraden over hoe verder met deze situatie zal worden omgegaan.

 

 Documenten