De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 22 september 2020, aanvang 10.00 uur, in het Huis der Provincie, Wijsmanzaal te Arnhem.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter: mr. J.L.W. Broeksteeg  
Leden     : mw. mr. A.M. Siebenheller-Diependaal en 
                drs. P.F.A.M. van Diemen

 

 1    10.00 – 10.45 uur
Bezwaarschrift van SHR, inzake Afwijzing subsidieaanvraag project Hou(d)t van de toekomst (EFRO)
(zaaknummer 2020-004555)                                                

2    11.00 – 12.00 uur
Bezwaarschrift van Watersportcentrum De Bijland, inzake Wet natuurbescherming, beoordeling bestaand gebruik
(zaaknummer 2020-008331)

3    12.30 – 13.15 uur
Bezwaarschrift van een inwoner van Westervoort, inzake Melding wijzigen saneringsplan
(zaaknummer 2020-006363)

4    13.30 – 14.15 uur
Bezwaarschrift van Orgamebo B.V., inzake Aanslag leges omtrent aanvraag vergunning
(zaaknummer 2020-006973)

5    14.30 – 15.15 uur
Bezwaarschrift van LTO Noord, inzake Subsidievaststelling ELFPO (POP3)
(zaaknummer 2020-009011)

6    15.30 – 16.30 uur
Bezwaarschrift van MOB, inzake Afwijzing handhavingsverzoek Sparkling
(zaaknummer 2020-010026)

 

                                           

In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen kan een beperkt aantal personen aanwezig zijn tijdens de hoorzitting in het Huis der provincie. Voor de direct betrokken partijen is voldoende ruimte in de zittingszaal. Andere belangstellenden/ toehoorders dienen zich voor het bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

   Documenten