De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de digitale vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 
21 september 2021;

De Commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter:   de heer mr. J.L.W. Broeksteeg
Leden:        mevrouw mr. D.C.E. de Haas
                  de heer drs. P.F.A.M. van Diemen
    

 • 10:00 - 11:00 uur
  Bezwaarschrift van de Stichting Veiliger Zaltbommel en het Comité Bezorgde Burgers Zaltbommel
  Betreft: bezwaar tegen verleende omgevingsvergunning wijzigen funderingsconstructie sprinklertank Sachem Europe BV
  Zaaknummer bezwaar: 2021-008846


 • 11:15 - 12:15 uur
  Bezwaarschrift van de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard
  Betreft: Bezwaar tegen besluit op intrekkingsverzoek vergunning Wet natuurbescherming Van der Schans Melkgeiten BV
  Zaaknummer bezwaar: 2021-010468


 • 13:00 - 14:00 uur
  Bezwaarschrift van Pivot Park Screening Centre BV en Pivot Park Holding BV (gezamenlijk Pivot Park)
  Betreft: Bezwaar tegen subsidievaststelling EFRO
  Zaaknummer bezwaar: 2020-015619;

In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen vindt deze hoorzitting volledig digitaal plaats. Eventuele belangstellenden dienen zich voor het digitaal bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, dan kunt u een mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   Documenten