De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de digitale vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 16 maart 2021, aanvang 09.30 uur.

De Commissie is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Leden:

de heer mr. J.L.W. Broeksteeg

de heer drs. P.F.A.M. van Diemen en de heer mr. drs. T.J.F. Verstege

1    09:30 – 10:15 uur
Bezwaarschrift van Samgaia B.V., inzake afwijzing subsidieaanvraag project Samgaia
(zaaknummer 2020-007364)

2    10:30 – 11:30 uur
Bezwaarschrift van Afvalverwerking Vink B.V. te Barneveld, inzake besluit weigering goedkeuring nieuw stortvak
(zaaknummer 2021-000075)

3    11:45 – 12:30 uur
Bezwaarschrift van DX B.V., inzake besluit op subsidieaanvraag project aanvraag vrachtfiets – E-bike
(zaaknummer 2020-012665)

4    13:15 – 14:15 uur
Bezwaarschrift van Robos Realisatie B.V. en Hofparken B.V., inzake besluit stillegging werkzaamheden recreatiepark Wiltershaar te Winterswijk-Kotten Wet natuurbescherming
(zaaknummer 2021-000909)

5    14:30 - 15:30 uur
Bezwaarschrift van De Ingensche Waarden B.V., inzake besluit handhaving: twee lasten onder dwangsom en instellen verscherpt toezicht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht/Wet milieubeheer
(zaaknummer 2021-000130)

In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen vind deze hoorzitting volledig digitaal plaats. Eventuele belangstellenden dienen zich voor het digitaal bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, dan kunt u een mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   Documenten