De commissie Rechtsbescherming

Kan uw bezwaar of schriftelijke klacht niet informeel worden opgelost? Dan wordt deze behandeld op een hoorzitting van de commissie Rechtsbescherming.

De commissie Rechtsbescherming

De commissie Rechtsbescherming is onafhankelijk en hoort de betrokken partijen tijdens een hoorzitting. Vervolgens beoordeelt de Commissie het bezwaar of de schriftelijke klacht en adviseert zij de provincie daarover. De provincie neemt de beslissing op uw bezwaar of klacht. Het advies van de Commissie en het verslag van de hoorzitting ontvangt u bij de beslissing op uw bezwaar of klacht.

AGENDA KOMENDE VERGADERING

Voor de vergadering van de commissie Rechtsbescherming op dinsdag 
1 februari 2022 in de Statenzaal in het Huis der Provincie in Arnhem:

De Commissie is als volgt samengesteld:
Voorzitter:   de heer mr. dr. M.A.A. Soppe
Leden:        de heer drs. P.F.A.M. van Diemen
                  mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal

 • 10:00 - 11:00 uur
  Bezwaarschrift van Exergy Storage Components and Systems te Velp
  Betreft: Bezwaar tegen afwijzing subsidieaanvraag EFRO
  Zaaknummer bezwaar: 2021-008744;

 • 11:00 - 12:00 uur
  Bezwaarschrift van een bedrijf te Varsseveld
  Betreft: Bezwaar tegen last onder dwangsom jaarlijkse doorzet gevaarlijk afval
  Zaaknummer bezwaar: 2021-014726;

 • 12:30 - 13:30 uur
  Bezwaarschrift van Stichting De Faunabescherming te Amstelveen
  Betreft: Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek Wet natuurbescherming afschot hoefdieren en wilde zwijnen
  Zaaknummer bezwaar: 2021-014603;In verband met de COVID-19-maatregelen die wij in acht moeten nemen, dienen eventuele belangstellenden zich voor het bijwonen van een hoorzitting vooraf te melden via rechtsbescherming@gelderland.nl.

Als u meent belanghebbende te zijn en u bent niet uitgenodigd voor de hoorzitting, dan kunt u een mail sturen naar rechtsbescherming@gelderland.nl
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

   Documenten