Provincie Gelderland wil gezond en meer gemengd bos

30-4-2020 bos

Provincie Gelderland wil gezonde en meer gemengde bossen. Daarmee zijn onze bossen beter bestand tegen klimaatverandering. Dit draagt bovendien bij aan de biodiversiteit in het bos, en de bossen houden meer CO2 vast. Bomen halen CO2 uit de lucht, leggen die vast in hout en verminderen daarmee de klimaatverandering. Daarom moeten er ook meer bomen en bos komen in het landelijk gebied en in de dorpen en steden. Dat hebben Gedeputeerde Staten (GS) besloten. GS stelden de Koersnotitie Bomen en Bos voor een Gaaf Gelderland vast. Hierin staat hoe GS willen omgaan met bomen en bos in onze provincie. GS gaan hierover in gesprek met maatschappelijke organisaties om het beleid verder uit te werken.

Gezond bos

De gezondheid van de Gelderse bossen staat onder druk door klimaatverandering, stikstofneerslag en verdroging. Hierdoor sterven nu al op sommige plekken bomen, zoals de lariks en de fijnspar. GS willen het tij keren. Dat kan door te zorgen voor meer diversiteit in de bossen, bijvoorbeeld meer bomen van verschillende leeftijden. Het is ook belangrijk dat er meer verschillende boomsoorten in een bos staan en dat de genetische herkomst van bomen meer verschilt. GS gaan hierover in gesprek met terreinbeheerders. 

Bosbranden

Daarnaast willen GS dat de kans op onbeheersbare bosbranden zo klein mogelijk is. Dat kan onder andere door meer loofbomen en minder naaldbomen in het bos te laten groeien. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland stelt hiervoor een plan van aanpak op. Wij werken met hen samen om dit plan te maken en uit te voeren.

Duurzaam gebruik

GS willen ook dat hout uit de bossen zo duurzaam mogelijk wordt gebruikt. Door het hout in gebouwen te gebruiken, blijft de CO2 die in het hout is vastgelegd, lang in het hout bewaard en komt het niet in de lucht. Op die manier draagt het duurzaam gebruiken van hout bij aan vermindering van de klimaatverandering. 

Meer bomen en bos

Ten slotte willen GS meer bomen en bos planten in Gelderland, zowel op het platteland als in dorpen en steden. Dit verbetert de biodiversiteit, vermindert de klimaatverandering en gaat de effecten van klimaatverandering tegen zoals droogte en hitte. Ook zorgen meer bomen voor een fraai landschap en een fijne woonomgeving. GS willen met gemeenten, waterschappen, de landbouw en terreineigenaren in gesprek hoe zij samen met hen die ambitie kunnen waarmaken. 

Gesprekken over bomen- en bosbeleid

In mei 2020 praten GS met stakeholders, zoals terreinbeheerders, landbouworganisaties, en natuur- en landschapsorganisaties. Op basis van die gesprekken werken GS het beleid verder uit. Dat is waarschijnlijk rond de zomer van 2020 klaar.  

Terug naar nieuwsoverzicht