Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL)

Wilt u voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur- en landschapsbeheer gaan uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor 2023.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (ongeveer 1 maand)
Voor wie: Natuurbeheerders kunnen subsidie aanvragen. Dit zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurcollectieven.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuur- en landschapsbeheertypen.

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

 • u als natuurbeheerder een certificaat Natuur- en Landschapsbeheer heeft om ervoor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
  Er zijn twee soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat. 
  Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op de website van Bij12.
   
 • u een natuurterrein van 150 hectare of meer beheert. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie aanvragen, dan kunt u  zich aanmelden bij een natuurcollectief of bij de Bosgroep Midden Nederland.
   
 • de natuurgebieden en beheertypen opgenomen zijn  in het Natuurbeheerplan Gelderland 2023 en subsidiabel zijn.  

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Gelderland 2016, paragraaf 2, natuur- en landschapsbeheer. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u E-herkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Beheersubsidie Natuur en Landschap (SNL). U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen.  

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 6,5 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.