Beëindigen van de houtoogst

Bos is een bijzondere vorm van natuur. Om bos te verbeteren zijn herstelmaatregelen nodig. Eén daarvan is het beëindigen van de houtoogst in delen van oude eikenbossen en beuken-eikenbossen met hulst op de Veluwe. Overheden met dit type bospercelen kunnen subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 4-september-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (3 maanden)
Voor wie: Overheid

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Beëindigen van de houtoogst. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023. 

Behandeling aanvraag 

 Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 13.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u  onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.