Zwemmen in Gelderland

Zwemmen in natuurwater (zwemlocaties) kan in Gelderland op meer dan 70 aangewezen zwemlocaties. Als er iets aan de hand is met de waterkwaliteit en veiligheid of hygiëne van zwemlocaties of zwembaden, dan kunt u bij ons melden.

Zwemlocaties in Gelderland

Op de website zwemwater.nl en in de zwemwater app (download voor Apple of Android) staan de officiële zwemlocaties in heel Nederland en dus ook Gelderland. U vindt er tussen 1 mei en 1 oktober (het zwemseizoen) informatie over de veiligheid, waterkwaliteit, gezondheidsrisico's en de gevaren van zwemmen in rivieren. Maar ook of de locatie openbaar is of bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor campinggasten. Van sommige zwemlocaties leest u informatie over voorzieningen, zoals toiletten en douches en of u entree- en parkeergeld moet betalen.

Klachten over de waterkwaliteit van zwemlocaties

De provincie houdt tijdens het zwemseizoen toezicht op de waterkwaliteit en let op hygiëne en veiligheid. Als de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne niet in orde is, dan geven we dat aan op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie, in de regionale dagbladen en op zwemwater.nl. Heeft u klachten over de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne? Neem contact met ons op via telefoonnummer 026 359 99 99 of vul het klachtenformulier in.

Klachten over veiligheid en hygiëne zwembaden

De provincie toetst de waterkwaliteit en de veiligheid, onder andere door inspecties van de Gelderse zwembaden. Als de kwaliteit onvoldoende is, moet de houder van het zwembad maatregelen nemen. Soms kan een bad daardoor tijdelijk gesloten zijn. Heeft u klachten over de waterkwaliteit, veiligheid of hygiëne? Neem contact met ons op via telefoonnummer 026 359 99 99 of vul het klachtenformulier in.

Factsheet Water

De provincie is verantwoordelijk voor het regionale waterbeleid. Dit is onderdeel van de omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’. In de factsheet Water leggen we uit wat precies de rol van provincie is bij het waterbeheer in Gelderland. Hieronder vind je de factsheet: