Wijken klaar voor de toekomst

19-12-2019 vrouw met 2 kinderen in gesprek met wegwerker

Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig; een Wijk van de Toekomst. Daarbij gaat het niet alleen om het aardgasvrij en energieneutraal maken van de woningen. Het is een wijk waarin mensen prettig wonen en werken, die geschikt is voor jong en oud, zonder wateroverlast of hittestress en met duurzaam vervoer. In Gelderland zijn nu 20 van deze wijken.

Wim Schoonderbeek uit Heveadorp: “Wijk van de Toekomst biedt ons de kans om te kijken of we van het gas af kunnen, wat het beste alternatief is en wat de kosten daarvan zijn. We staan nu, na de nodige voorbereidingen, in de startblokken om de boel echt goed op te gaan zetten. De gemeente trekt de zaak, Liander schuift aan en woningcorporatie Vivare doet goed mee. Vanuit het dorp zijn we heel enthousiast. We letten op de technische kant, maar ook bijvoorbeeld hoe we iedereen meekrijgen. In het projectteam zitten mensen die de nodige ervaring hebben. We gaan op zoek naar oplossingen voor één individuele woning, maar ook naar een gezamenlijke oplossing voor het hele dorp. De uitdaging wordt om oplossingen te vinden die voor alle bewoners acceptabel zijn. Daarom zal er veelvuldig contact zijn met onze dorpsbewoners. Dat gaat deels via onze website, maar zeker ook oog in oog in het overleg met de bewonersklankbordgroep en met de individuele bewoners in voorlichtingsbijeenkomsten en via enquêtes.”

Meer dan gasloos

Wijk van de Toekomst is een van de programma’s van het Gelders Energieakkoord. De ambitie is alle wijken in Gelderland in 2035 aardgasvrij te hebben. Maar Wijk van de Toekomst is meer dan alleen gasloos. Een goede bereikbaarheid, slimme en duurzame vervoersoplossingen, voldoende groenvoorzieningen om wateroverlast of hittestress tegen te gaan, speeltuinen en een veilige buurt maken een wijk pas echt toekomstbestendig. 20 wijken zijn op dit moment aan de slag om te verduurzamen. Nog eens 20 wijken zijn in de verkennende fase. Uiteindelijk willen we dat 1.600 wijken in Gelderland aardgasvrij en toekomstbestendig zijn in 2035.

In het magazine Wijk van de Toekomst delen wij, gedeputeerde, wethouder, ambtenaren, woningcorporatie, wetenschappers én inwoners van de wijken, onze ervaringen met de Wijk van de Toekomst. Wat is het en wat hebben we tot nu toe geleerd? En waar gaan we naartoe? 

Terug naar nieuwsoverzicht