Wegwedstrijden, aanvraag ontheffing

Organiseert u een wedstrijd met voertuigen op de weg? Vraag dan een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Als het gaat om een provinciale weg doet u dat bij ons.

Voorwaarden

U ontvangt een vergunning als u voldoet aan deze voorwaarden: 

 • u heeft een WA-verzekering voor de aansprakelijkheid voor mogelijke schade en kunt dat aantonen
 • u heeft goedkeuring (verklaring van geen bezwaar van desbetreffende gemeente) van de betrokken gemeente en deze is bereid om medewerking te verlenen aan het evenement.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

 • routekaart: op een kaart is de route door de provincie Gelderland ingetekend en de rijrichting aangegeven
 • routebeschrijving: de routebeschrijving is verdeeld in de volgende categorieën:
  • naam van de gemeente(n) waar de wedstrijd doorkomt
  • naam van de plaats(en) waar de wedstrijd doorkomt
  • wegnummer (N of A) en kilometrering
  • zo mogelijk de doorkomsttijden
 • indien van toepassing: het eigen wedstrijdreglement
 • de aanvraag is voorzien van ‘verklaringen van geen bezwaar’ van de gemeente(n) waar de wedstrijd doorheen gaat
 • verklaringen van geen bezwaar van de gemeente(n) waar de wedstrijd doorheen gaat kunnen tot 3 weken voor aanvang van de wedstrijddatum ingediend worden.

Ontheffing aanvragen

U kunt uw ontheffing aanvragen met het Aanvraagformulier ontheffing voor het houden van een wedstrijd met voertuigen (PDF 1,8 MB).
Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

post@gelderland.nl

of in enkelvoud naar:

Provincie Gelderland
Beheer en Onderhoud Wegen / AGW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Tijdpad en kosten

Wij hebben meestal 8 weken nodig om uw vergunning in orde te maken, gerekend vanaf het moment dat u uw aanvraag heeft ingestuurd. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. Als u deze vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. De hoogte van de leges vindt u in de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.

Afhandeling ontheffing

Bij een normale procedure verloopt de aanvraag via de volgende stappen:

 • wij sturen een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is 
 • we beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen 
 • als uw aanvraag niet compleet is, krijgt u daarover schriftelijk bericht. De tijd die u krijgt om uw aanvraag volledig te maken, tellen we bij de behandelingsduur op
 • publicatie over de vergunning gebeurt door en op kosten van de houd(st)er van de vergunning. Zie hiervoor de Tarieventabel provincie Gelderland 2020.
 • belanghebbenden kunnen binnen 6 weken bezwaar maken
 • wij houden toezicht.

Links en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.