Wegwedstrijden en wandel- en fietstochten

Organiseert u een wedstrijd met of zonder voertuigen op de weg? Vraag een ontheffing aan bij de beheerder van die weg. Bij een provinciale weg doet u dat bij ons. We hebben 2 soorten ontheffingen.

A: Wegwedstrijden zonder voertuigen

Wil u een wegwedstrijd of een ander evenement organiseren zonder voertuigen?  Bijvoorbeeld een hardloopwedstrijd of wandeltocht. Dan heeft u een vergunning van ons nodig.

Voorwaarden

De vergunning voor een wegwedstrijd zonder voertuigen of een ander evenement verlenen we alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • de weg is een erftoegangsweg of een gebiedsontsluitingsweg, die het karakter heeft van een erftoegangsweg;
  • op de dag van de activiteit vinden geen wegwerkzaamheden plaats, tenzij de activiteit en de werkzaamheden tegelijkertijd kunnen;
  • op de dag van de activiteit is geen vergunning verleend voor een andere activiteit, tenzij deze tegelijkertijd kunnen.

Vergunning aanvragen

Een vergunning vraagt u aan via het formulier 'Bijzonder gebruik van wegen'. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. U heeft daarnaast mogelijk ook een evenementenvergunning nodig van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, is momenteel uitgeschakeld.

B. Wegwedstrijden met voertuigen

Wilt u een wegwedstrijd organiseren met voertuigen binnen 1 gemeente? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij deze gemeente.Heeft u voor de wedstrijd (een deel van) de provinciale weg nodig? Dan moet u ook een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij ons.

Voor het houden van een wedstrijd met voertuigen in meerdere gemeenten heeft u een ontheffing nodig van ons. Daarnaast heeft u van iedere betrokken gemeente een verklaring van geen bezwaar nodig voor het gebruik van de wegen.

Voorwaarden

De ontheffing en verklaring van geen bezwaar worden alleen verleend als:

  • de verkeersveiligheid, de verkeersdoorstroming en bereikbaarheid verzekerd zijn;
  • de verwachte schade aan de weg niet onherstelbaar of onevenredig is;
  • er geen wegwerkzaamheden zijn;
  • er nog geen vergunning is verleend voor een activiteit op hetzelfde tijdstip en op dezelfde locatie/route;
  • er een aantoonbare WA-verzekering voor de aansprakelijkheid van mogelijke schade is afgesloten voor deelnemers en organisatoren (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen).

Als de wedstrijd tot doel heeft om de snelheid te vergelijken van de deelnemers, krijgt u geen ontheffing of verklaring van geen bezwaar. Provinciale wegen zijn op dat gebruik niet berekend of ingericht. Wilt u zo’n wedstrijd houden, dan kunt u dat doen op de circuits die daarvoor speciaal zijn aangelegd.

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing voor een wedstrijd met voertuigen vraagt u aan via het formulier “Ontheffing Wegenverkeerswet 1994, wegwedstrijden met voertuigen”. Ook voor een verklaring van geen bezwaar kunt u dit formulier gebruiken. U kunt ook eerst een verzoek indienen voor een vooroverleg. U heeft daarnaast mogelijk ook een evenementenvergunning nodig van de gemeente waarin de activiteit plaatsvindt.

Let op! De functionaliteit voor het tijdelijk opslaan van de webformulieren, zal tussen 9 september en 12 november 2021 tijdelijk uitgeschakeld zijn.

Extra informatie en tips

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.