Sportevenementen, economische impact

Organiseert u een sportevenement of wilt u een programma van side-events organiseren bij een sportevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • de organisatie van een (top)sportevenement in combinatie met een programma van side-events met maatschappelijke en economische thema’s
  • de organisatie van een multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking
  • de organisatie van een sportevenement van uitzonderlijke aard en omvang (buitencategorie) in combinatie met een programma van side-events
  • de organisatie van sportevenementen in een cluster in combinatie met een programma van side-events
  • de organisatie van een programma van side events dat samenhangt met één of meerdere sportevenementen van dezelfde organisator die door de provincie Gelderland worden gesponsord.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.25 (Economische Impact Sportevenementen) en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016-2019 (PDF 1,7 MB).

Let op:
U kunt voor een sportevenement alleen subsidie aanvragen als deze op de Evenementenkalender Sport staat. 
Om uw evenement op deze Evenementenkalender geplaatst te krijgen, moet u een aparte aanvraag indienen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Sportevenementen, Economische impact sportevenementen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.