Sportevenementen, economische impact

Organiseert u een sportevenement of wilt u side-events organiseren bij een sportevenement? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • de organisatie van een (top)sportevenement in combinatie met een programma van side-events met maatschappelijke en economische thema’s
  • de organisatie van een multisportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking
  • de organisatie van een sportevenement voor sporters met een niet verstandelijke beperking in combinatie met een programma van side-events
  • de organisatie van een sportevenement van uitzonderlijke aard en omvang (buitencategorie) in combinatie met een programma van side-events
  • de organisatie van een programma van side events dat samenhangt met één of meerdere sportevenementen van dezelfde organisator die door de provincie Gelderland worden gesponsord
  • de organisatie van één of meerdere side-events in het kader van een evenement dat op de Nationale Topevenementenkalender staat.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij naar de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, hoofdstuk 6.25 (Economische Impact Sportevenementen) en het Uitvoeringsbeleid Gelderland Sport 2016-2019 (PDF 1,7 MB).

Let op:
U kunt voor een sportevenement alleen subsidie aanvragen als deze op de Evenementenkalender Sport staat. 
Om uw evenement op deze Evenementenkalender geplaatst te krijgen, moet u een aparte aanvraag indienen. Informatie hierover vindt u op onze website.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Het juiste aanvraagformulier vindt u onder het programma ‘Sportevenementen, Economische impact sportevenementen’.

Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.