Slimmer omgaan met de schaarse ruimte

28-10-2021

De druk op de ruimte en leefomgeving van Gelderlanders neemt toe. Er is steeds minder ruimte, terwijl er steeds meer opgaven zijn. De provincie wil daarom de schaarse ruimte zo goed mogelijk inrichten. Provinciale Staten hebben met de Koers Ruimte & Leefomgeving (PDF 4 MB)     een nieuwe werkwijze vastgesteld voor het maken van slimme ruimtelijke keuzes.

Meer opgaven, minder ruimte

Willen we Gelderland in de toekomst ‘gaaf’ houden, dan moeten we daar nu wat voor doen. De komende jaren moeten er veel nieuwe woningen komen maar er is ook ruimte nodig voor natuur, bedrijvigheid en een duurzame energievoorziening. We moeten ook meer rekening houden met het veranderende klimaat. Tegelijk willen we goed bereikbaar zijn en onze provincie aantrekkelijk houden voor inwoners en bedrijven. Dit vraagt om een goede afweging tussen verschillende – soms botsende – opgaven en belangen.

Ruimte slimmer benutten

We moeten de schaarse ruimte daarom slimmer benutten. Wat kan waar wel en wat kan met het oog op de toekomst beter niet? Samen met betrokken partijen gaan we deze puzzel leggen en per gebied kijken we wat er kan en wat er nodig is. Door scherpe keuzes te maken en slimme verbindingen te leggen kunnen we meer met de ruimte doen en zorgen we dat Gelderland Gaaf blijft en de ruimte in balans is.

Verstedelijkingsstrategie

De provincie heeft met de Koers Ruimte en Leefomgeving een werkwijze in handen om slim gebruik te maken van de ruimte die we hebben en we passen die op meerdere gebieden toe. In de verstedelijkingsstrategie voor Arnhem-Nijmegen-FoodValley wordt op deze manier al gewerkt. Tot 2040 moeten er 100.000 woningen in dit gebied worden toegevoegd. Deze opgave raakt aan veel belangen en heeft een grote impact op de leefomgeving van de (toekomstige) inwoners. In de verstedelijkingsstrategie worden de opgaven voor werklocaties, bereikbaarheid, recreatie, klimaat en water, energietransitie, landbouw, stikstof, leefbaarheid, natuur en landschap en wonen in samenhang aangepakt.

We doen dit samen met gemeenten, regio’s en waterschappen. Daarbij moeten we goede afspraken maken over wie waar over gaat en moeten we ervoor zorgen dat de voortgang niet in het gedrang komt, zo geven Provinciale Staten aan. Dit kan betekenen dat in bepaalde gevallen meer regie van de provincie nodig is.

Terug naar nieuwsoverzicht