Gelderse Corridor: samen bouwen aan de belangrijkste transportcorridor van Europa

Gelderland maakt onderdeel uit van de meest belangrijke goederencorridor in Europa. De Gelderse Corridor ligt tussen de Rotterdamse haven en Noordrijn-Westfalen, aan de A15, de Betuweroute, de Waal en de Rijn. Dit biedt economische kansen. Die benutten we door het versterken van het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven en het verbeteren van de verbindingen van weg, water en spoor. We stimuleren duurzaam en schoon transport en werken daarbij (inter)nationaal samen.

Versterken van transportcorridors

We werken aan versterking van de internationale transportcorridor Rhine Alpine van Rotterdam naar Genua. Dat doen we op Europees niveau in EGTC-verband (European Grouping of Territorial Cooperation) samen met andere Europese regio’s. Met het Rijk zetten we ons in om de corridor tussen Rotterdam en de Duitse grens te versterken.

Samenwerking met Logistics Valley

Met Logistics Valley verbeteren we het logistieke vestigingsklimaat van de Gelderse corridor. Het gaat om een samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de 3 logistieke regio’s Rivierenland, regio Nijmegen en de Liemers.

Verladers bundelen lading

Met New Ways Gelderland ondersteunen we verladers en logistiek dienstverleners die samen ladingen willen vervoeren op internationale transportcorridors. Het gaat onder andere om vervoer van Gelderland naar landen als Polen, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Ook stimuleren wij het vervoer over water.

Subsidie voor schonere vrachtwagens

Wij willen het goederenvervoer verduurzamen. Dit doen wij onder meer door ondernemers te stimuleren stillere en schonere vrachtauto’s aan te schaffen. Om deze ondernemers te ondersteunen is er een subsidie voor het opstellen van een advies voor duurzame logistiek en voor de aanschaf van duurzame vrachtauto’s. Lees meer over duurzaam goederenvervoer.

Subsidie voor logistieke, innovatieve projecten

Het logistieke bedrijfsleven kan met subsidie van de provincie innovaties ontwikkelen. De subsidies zijn vooral bedoeld om Gelderland duurzamer, schoner of efficiënter te maken. Heeft u een logistiek innovatieproject voor onze provincie en wilt u meer weten over de beschikbare fondsen voor slim en schoon transport? Bekijk dan de subsidieregeling logistiek en goederenvervoer of de website van Oost NL. Dit is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland die als doel heeft de regionale economie te versterken. 

Bekijk ook