Veel gestelde vragen

Op deze pagina vindt u de veel gestelde vragen over windpark Horst en Telgt.

Veelgestelde vragen

Voorgeschiedenis

Nut, noodzaak en alternatieven

Voorkeursopstelling

Lokale milieunormen

Geluid

Natuur

Financiële participatie

Planschade

Netcapaciteit

Andere ontwikkelingen in de omgeving

Overig