Korte Ketens met een Boerenhart

René de Bruin van Streekwijzer is als projectleider en -coördinator betrokken bij diverse POP3-projecten in Gelderland. Een daarvan is Korte Ketens met een Boerenhart.
kas met gewassen

“Het project komt voort uit een eerder POP3-Korte Voorzieningsketen-project: Korte Ketens in de Veluwe en IJsselvallei. In dit project kwamen we in contact met een groep producenten in de IJsselvallei die allemaal graag hun producten lokaal wilden verkopen, en hier ook kansen voor zagen. Door een gebrek aan tijd, expertise en mogelijkheden lukte het hen echter niet dit ieder voor zich goed te regelen. Ook bleek dat afnemers de producten graag gebundeld aangeleverd krijgen en niet met veel individuele producenten zaken willen doen. We zijn met een groepje bij elkaar gaan zitten om naar oplossingen te zoeken en kwamen zo in gesprek met de Coöperatie Boerenhart.

Boerenhart is actief in de Gelderse Vallei, de andere kant van de Veluwe dus. Al snel besloten we een zusterorganisatie op te zetten, en samen te werken in de logistiek, via een gezamenlijk bestelsysteem, gezamenlijke facturatie enzovoort. Dit leidde in 2019 tot de oprichting van Boerenhart Veluwe-IJsselvallei. De insteek is om zo lokaal mogelijk te blijven werken. De afzet richt zich op horeca en instellingen in de streek en verkoop aan bedrijven.

Met de POP3-subsidie en aanvullende financiers werken we aan levering via een korte keten in de IJsselvallei. Hiervoor heeft de coöperatie heeft een accountmanager aangetrokken. De samenwerking is erop gericht om belemmeringen en obstakels weg te nemen. Denk aan ondersteuning bij productontwikkeling, inzicht in de klant- en consumentenbehoeften en efficiënte distributie en logistiek. Volgens de prognoses is er ongeveer 4 jaar nodig om de organisatie winstgevend te maken.” 

Logisch boeren

“Door de korte keten te professionaliseren, kan deze concurreren met de lange keten. Dit is belangrijk, omdat verduurzaming van de landbouw begint bij een eerlijke prijs en duurzaam bedrijfseconomisch perspectief voor de producent.  Met het samenwerkingsproject zorgen we voor een structureel alternatief om producten via andere kanalen te verkopen. Zoals een van de initiatiefnemers van Boerenhart Veluwe-IJsselvallei en mede-projectaanvrager Albert Hassink uit Oene zegt: “Ik zet alles lokaal af. Zo bespaar ik op de uitstoot van transport.” Albert zijn koeien kunnen grazen op natuurgrond van Staatsbosbeheer, hij teelt de gewassen voor het voer zelf en is daarmee een voorbeeld van circulair natuurinclusief boeren. ‘Logisch boeren’ noemt hij dat. Doordat Boerenhart een eerlijke prijs voor de boer centraal stelt, ontstaat er een duurzamer bedrijfseconomisch perspectief.  De voorbeelden van lokale samenwerking en afzet zijn belangrijk, omdat je hiermee kunt zorgen voor impact in de regio: economisch, ecologisch en sociaal-maatschappelijk.”

Meer streekproducten te koop

“Het project verbindt lokale producenten met lokale afnemers in de zakelijke markt, B2B. Boeren verkopen dus vooral aan horeca, instellingen en bedrijven. De consument merkt er indirect iets van, doordat we ervoor zorgen dat er straks meer Veluwse producten te koop zijn bij horeca, bedrijfsrestaurants en instellingen. Met Boerenhart wordt het voor lokale producenten makkelijker gemaakt om te leveren, en voor de afnemers aantrekkelijker om af te nemen bij 1 organisatie, op 1 factuur en met keus uit een breed assortiment lokale producten. Aandacht voor en beschikbaarheid van streekproducten hebben ook toegevoegde waarde voor toerisme op de Veluwe en dragen bij aan de kwaliteit van het (voedsel)landschap.”

Eerlijke prijs maakt duurzaam en aantrekkelijk

“Doordat Boerenhart een eerlijke prijs voor de boer centraal stelt ontstaat er een duurzamer bedrijfseconomisch perspectief. Daardoor kunnen boeren makkelijker investeren in biodiversiteit en kwaliteit van het landschap. Een aantrekkelijk landschap trekt meer toerisme en recreatie aan. Win-win-win voor een vitaal platteland.”

Subsidie als aanjager

“De subsidieaanvraag was een logisch vervolg op een eerste aanvraag in het gebied. Bij die aanvraag ging het alleen om ondersteuning bij de oprichting van een samenwerkingsverband en planvorming. Vanuit de samenwerking en plannen kwam naar voren dat er behoefte is om ook de uitvoering zelf te doen. De POP3-subsidie heeft een sterke aanjaagfunctie gehad en ontwikkelingen in het gebied versneld. Nadat de subsidie was toegekend, werd het voor andere partijen makkelijker om ook financieel bij te dragen.”

Advies hielp bij aanvraag

“De aanvraag was voor mij heel positief. De beleidsadviseur van gemeente Epe heeft de definitieve aanvraag ingediend en samen hebben we de inhoud vormgegeven. Het concept legden we voor aan adviesbureau Hezelburcht en Marianne Karstens met advies-op-maat vanuit het Gelders Kennisnetwerk Voedsel. Deze feedback was constructief, erg waardevol en vond ik prettig.”

Veel animo “We zijn nog volop bezig met de realisatie van het project. Voordat de COVID-19-maatregelen van kracht werden, waren we goed voorbereid om te gaan leveren. Logistiek is goed georganiseerd, de samenwerking tussen de producenten verloopt goed en het bestelproces is op orde. Er was veel animo en belangstelling van potentiële afnemers. We hopen dat we dat draagvlak weer kunnen opbouwen nu de maatregelen iets versoepelen.

Meer informatie over de ondersteuning aan korte keten initiatieven vindt u op de website van het Gelders kennisnetwerk voedsel.

Meer inspiratie?

Ga terug naar het inspiratie overzicht.