Behoud van prioritaire soorten planten en dieren

In Gelderland zijn 60 planten- en diersoorten (prioritaire soorten) die dreigen te verdwijnen. Wilt u maatregelen nemen om deze prioritaire soorten in stand te houden? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2025 (ongeveer 3 jaar)
Voor wie: Eigenaren van het gebied waarin de bedreigde planten- en diersoorten leven, mensen die dit leefgebied mogen gebruiken en organisaties die de prioritaire planten en dieren onderzoeken en beschermen kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • het kweken in combinatie met het introduceren van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • het introduceren van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • het met de hand bestuiven van een prioritaire plantensoort in een leefgebied;
  • onderzoek naar waar een prioritaire soort in een leefgebied voorkomt, en welke maatregelen nodig zijn;
  • onderzoek naar hoe nuttig een maatregel is voor het in stand houden van een prioritaire soort;
  • onderzoek naar welke maatregelen nodig zijn voor het in stand houden van een prioritaire soort in een leefgebied;
  • maatregelen die het leefgebied van een prioritaire soort in stand houden of versterken.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de prioritaire soort en locatie staan vermeld in bijlage 3 van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016;
  • de eigenaar of degene die het leefgebied mag gebruiken, toestemming geeft voor en meewerkt aan het onderzoek en de bescherming van planten en dieren.

De complete tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (hoofdstuk 4.6 Behoud van prioritaire soorten).

De subsidie is maximaal 95% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 30.000 per soort maatregel of onderzoek.

Subsidie voor maatregelen die een leefgebied versterken of in stand houden, is maximaal 95% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 95.000.

Vraagt u subsidie aan voor meer maatregelen of onderzoeken? Dan is de maximale subsidie € 300.000 per aanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.