Asbestdaken verwijderen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over het verwijderen van asbestdaken. Bent u als (gemeente)ambtenaar, bedrijf met oplossingsmogelijkheden of adviseur van dakeigenaren op zoek naar achtergrondinformatie? Kijk dan op onze website over asbestdaken

Gezondheidsrisico’s van asbest

Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt de kans op asbestverspreiding door brand of storm ieder jaar toe, zolang deze daken nog op de gebouwen zitten. Misschien moet of wilt u daarom uw asbestdak vervangen. 

Toekomstbestendig Wonen Lening ook voor asbest

Particulieren met een asbestdak kunnen gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Aanpassingen die leiden tot het duurzamer maken van uw woning, komen voor deze lening in aanmerking. Hierbij horen ook het toekomstbestendig maken van uw woning, asbestsanering en sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes. Voorwaarde voor het krijgen van de lening is dat u minimaal 1 energiemaatregel uitvoert.

Deelnemende gemeenten

Wilt u gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening? Kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) of deze regeling beschikbaar is in uw gemeente. Elke gemeente stelt zelf een eigen lijst van maatregelen op, die passen bij het duurzamer maken van uw woning.

Rekening houden met dieren

Gaat u asbest verwijderen? Houd dan rekening met aanwezige dieren. In en rond woningen en bijgebouwen kunnen verschillende diersoorten leven, zoals uilen, zwaluwen en vleermuizen. Ze wonen vaak onder het dak. Om te voorkomen dat met werkzaamheden aan het dak dieren worden gedood of hun verblijfplaatsen verdwijnen, moet u zorgvuldig te werk gaan. Wat u kunt doen leest u in de flyer (PDF 3 MB).

Subsidie van rijksoverheid

Tot 2019 was er een subsidieregeling voor asbestdaken van de rijksoverheid. Het geld voor deze subsidieregeling is op. De rijksoverheid onderzoekt of en op welke manier zij de komende tijd een financiële regeling beschikbaar gaat stellen.

Meer informatie over asbestdaken

Wilt u weten of een dak op een bepaald adres asbestverdacht is? Bekijk dan de Asbestdakenkaart Gelderland. Wilt u meer informatie over het verwijderen van een asbestdak? Kijkt u dan op de website van uw gemeente of op de website van Kenniscentrum Infomil.

Meer informatie voor gemeenteambtenaren, omgevingsdiensten, oplossers en adviseurs vindt u op de website over asbestdaken.