Asbestdaken sneller eraf

Vanaf eind 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Het tempo van de sanering en vervanging van asbestdaken moet daarom flink omhoog. Op deze pagina vindt u algemene informatie over het verbod op asbestdaken. Bent u als (gemeente)ambtenaar, bedrijf met oplossingsmogelijkheden of adviseur van dakeigenaren op zoek naar achtergrond informatie? Kijk dan op onze website over asbestdaken

Gezondheidsrisico’s van asbest

Door verwering van asbestdaken van 30 jaar of ouder komen er steeds meer ongezonde asbestvezels in de lucht. Ook neemt de kans op asbestverspreiding door brand of storm ieder jaar toe, zolang deze daken nog op de gebouwen zitten. Vanaf eind 2024 geldt daarom een landelijk verbod op asbestdaken.

Een voetbalveld per dag

In Gelderland ligt nog 23 miljoen vierkante meter aan daken met asbest. De gebouweigenaren staan met bedrijven en overheden voor een grote opgave: elke werkdag een asbestdak ter grootte van een voetbalveld verwijderen. Dat vraagt een verviervoudiging van het huidige tempo! Lees in ons Versnellingsplan Asbestdaken Gelderland (PDF 2,6 MB) hoe wij gemeenten, bedrijven en andere betrokken organisaties in Gelderland willen ondersteunen bij deze versnelling.

Uitgeschreven tekst

Toekomstbestendig Wonen Lening voor asbest

Particulieren met een asbestdak kunnen gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening. Aanpassingen die leiden tot het duurzamer maken van uw woning, komen voor deze lening in aanmerking. Hierbij horen ook het toekomstbestendig maken van uw woning, asbestsanering en sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes. Voorwaarde voor het krijgen van de lening is dat u minimaal 1 energiemaatregel uitvoert.

Deelnemende gemeenten

Wilt u gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening? Kijk op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) of deze regeling beschikbaar is in uw gemeente. Elke gemeente stelt zelf een eigen lijst van maatregelen op, die passen bij het duurzamer maken van uw woning.

Subsidie van rijksoverheid

Tot 2019 was er een subsidieregeling voor asbestdaken van de rijksoverheid. Het geld voor seze subsidieregeling is op. De rijksoverheid onderzoekt op welke manier zij de komende tijd een financiële regeling beschikbaar gaat stellen.

Meer informatie over asbestdaken

Wilt u weten of een dak op een bepaald adres asbestverdacht is? Bekijk dan de Asbestdakenkaart Gelderland. Wilt u meer informatie over het verwijderen van een asbestdak? Kijkt u dan op de website van uw gemeente of op de website van Kenniscentrum Infomil. Lees meer over de aanpak van uw dak en de noodzaak daarvan in de boodschap van Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat en consumentenvoorlichtingsorganisatie Milieu Centraal (PDF 505 kB).

Meer informatie voor gemeenteambtenaren, omgevingsdiensten, oplossers en adviseurs vindt u op de website over asbestdaken.