Stappenplan voor snelladers

16-6-2020

We stimuleren de aanleg van laadpalen voor elektrisch rijden. Want elektrisch rijden is duurzamer en zorgt voor minder uitstoot van CO2 en stikstof. Op deze manier vergroenen we onze manier van reizen. Om de uitrol van laadpalen te versnellen, hebben we een stappenplan Snelladers gemaakt. Dit plan helpt overheden bij het afwegen waar snelladers passen en waar je bij de uitvoering aan moet denken.

Snelladers

Bij laadpalen is een onderscheid in normale laadpalen en snelladers. Deze laatste zijn erop gericht om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te kunnen laden voor een zo groot mogelijke afstand. Overheden worden steeds vaker door marktpartijen benaderd met de vraag of zij een snellader op gemeentelijke grond mogen plaatsen. Waar moet je dan als gemeente op letten? Speciaal daarvoor hebben we een stappenplan gemaakt.  

Barrières

Doelgroepen voor snelladers, zoals taxi-ondernemers en doelgroepenvervoer, stappen door gebrek aan beschikbare snelladers vaak nog niet over naar elektrisch vervoer. Ook komen initiatiefnemers voor snellaadlocaties vaak moeizaam met gemeenten tot overeenstemming over locatiekeuze en andere voorwaarden. De meeste pogingen lopen vast op de locatie.

Capaciteit elektriciteitsnetwerk

Ook gemeenten hebben veel vragen over snelladers. Vragen zoals: wie is de eigenaar, waar ligt behoefte en ruimte, wat moet er juridisch worden geregeld en is er voldoende netcapaciteit? Voor snelladers is een netaansluiting met een hoog vermogen en voldoende capaciteit nodig. Het kost veel tijd en geld om een dergelijke netaansluiting te realiseren. Gemeenten willen vaak wel stimuleren of faciliteren, maar gebrek aan ervaring, beleid, capaciteit en een centraal aanspreekpunt maken dit soms lastig.

Meer laadpalen in Oost-Nederland

Dit stappenplan geeft overheden handvatten om samen met de markt de ontwikkeling van snelladers te versnellen. We maakten afspraken met het Rijk om sneller te zorgen voor meer laadpalen. Zodat elektrische auto’s ook snel en makkelijk kunnen laden in Oost-Nederland en een tekort aan laadpalen de groei van elektrisch vervoer niet in de weg zit. We werken hiervoor samen met provincie Overijssel.

Kijk voor meer informatie op de pagina Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Terug naar nieuwsoverzicht