N832: Well - Gameren

In 2019/2020 staat groot onderhoud gepland aan de N832 tussen Well en Gameren. Deze werkzaamheden combineren we met kleinschalige maatregelen om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Onderhoudswerkzaamheden

Het project omvat op hoofdlijn de volgende werkzaamheden:

 • wegdek van hoofdrijbaan opnieuw asfalteren
 • bruggen over Hoofdwetering vervangen
 • onderhoud openbare verlichting aanbrengen
 • vrijliggende fietspaden aanleggen tussen km 0,0-2,1
 • het bestaande fietspad vanaf de Uilecotenweg tot en met de rotonde in Kerkwijk verbreden
 • fietspad verbreden tot 3 meter tussen km 2,1-3,4
 • rotonde Molenstraat en kruispunt Middelstraat aanpassen
 • diverse kleine maatregelen

Verkeersveiligheid

Naar verwachting in 2019 trekken de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel de Maas-Waalweg door naar de Molenachterdijk/Weigraaf. Dat leidt naar verwachting tot een groter verkeersaanbod op de N832. Daarom maken we deze weg veiliger door de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de Bernseweg (N831) en de Uilecotenweg. Ook verbreden we het fietspad vanaf de Uilecotenweg tot aan de Molenstraat.

Inloopavond

Op 1 april 2019 was er een inloopbijeenkomst in ’t Wellse Veerhuis in Well.

Medewerkers van provincie Gelderland en gemeenten Maasdriel en Zaltbommel waren aanwezig om een toelichting te geven op het ontwerp en vragen te beantwoorden. Er zijn ruim 50 bezoekers geweest. We hebben op die avond naast algemene vragen ook specifieke, op de eigen omgeving gerichte, vragen gekregen van inwoners. Al deze vragen zijn in mei 2019 per inwoner per e-mail beantwoord.

Voor aanvullende vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met de omgevingsmanager Jan van de Wouw van de provincie Gelderland, 026 359 8491 of per e-mail j.vande.wouw@gelderland.nl.

Planning

Onze planning is als volgt:

 • in 2018 werken we het ontwerp verder uit. We stemmen dat af met belanghebbenden, de beide gemeenten en de politie
 • in 2019 selecteren we een aannemer die het werk uitvoert
 • in 2020 voeren we de werkzaamheden uit.

Documenten

Reactienota informatieavond (PDF 230 kB)

Reageren

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.