Boringsvrije zone

Wilt u boren of graven in een boringsvrije zone? Of wilt u in dit gebied een bodemenergiesysteem aanleggen? Dan moet u deze activiteiten melden. Zijn uw activiteiten bedrijfsmatig, neem dan contact op met de omgevingsdienst van de regio waarin uw bedrijf ligt.

Procedure

In een boringsvrije zone zijn onderstaande activiteiten verboden als u niet of niet volledig voldoet aan de voorwaarden. 

Boren of dieper dan 3 meter graven is toegestaan indien u dat meldt en onderstaande voorwaarden in acht neemt:

  • de algemene voorschriften voor mechanische ingrepen in de bodem (bijlage 4F van de Omgevingsverordening (wanneer u op de link klikt verlaat u deze website)) moeten opgevolgd worden indien de beschermende bodemlaag boven het wateronttrekkingspunt wordt doorboord
  • een bodemenergiesysteem moet boven de beschermende bodemlaag zitten waaronder het water zit waar het waterbedrijf het water uit pompt.

Als de meldingsplicht geldt, kunt u alleen schriftelijk met het formulier melding activiteit beschermingsgebied grondwater uw melding doen. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar dit formulier ook onderaan de pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig. 

Wij vragen u om de volgende informatie te leveren:

  • kaart met de locatie erop aangegeven
  • afhankelijk van de activiteit kan een tekening nodig zijn

 

 

De melding moet minimaal 3 weken voor aanvang van de activiteit gedaan zijn. Aan het doen van een melding zijn geen kosten verbonden.

De melding verloopt als volgt:

  • Binnen 3 werkdagen dagen krijgt u een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag geregistreerd is. De ontvangstbevestiging gaat niet in op de inhoud van de melding.
  • Uw melding wordt beoordeeld op de regelgeving van de omgevingsverordening.
  • Als uw melding niet compleet is, krijgt u daarover bericht.
  • Een toezichthouder kan contact met u opnemen en/of komen kijken op locatie.
  • Als u binnen 3 weken na de melding geen reactie heeft gehad over de inhoud, mag de activiteit worden uitgevoerd.

Deze informatie is een samenvatting van de Omgevingsverordening. De regelgeving die officieel van toepassing is, staat in hoofdstuk 3.2 van die verordening. Kies de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Klik hiervoor op ‘Plannen selecteren’. In paragraaf 3.2.4 artikel 3.26 staat de regelgeving voor boringsvrijezones.
 

Melding doen

Via de knop hieronder komt u bij het webformulier om een melding te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.