Werkgelegenheidsenquête

De provinciale werkgelegenheidsenquête (PWE) is een jaarlijks onderzoek naar de aard en omvang van de Gelderse werkgelegenheid. Het onderzoek doen we in samenwerking met gemeenten. In verband met de Covid-19 crisis wil de provincie graag weten hoe de werkgelegenheid zich recent heeft ontwikkeld. Daarom wordt dit jaar gevraagd naar de situatie op 1 april én 1 september.

Meedoen aan het werkgelegenheidsonderzoek 2020

Als u via de schriftelijke uitnodiging een vestigingsnummer en een controlenummer heeft gekregen, kunt u in het digitale enquêteformulier de gegevens invullen. I&O-Research uit Enschede verzorgt de enquête. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met helpdesk@ioresearch.nl.

Heeft u in dit voorjaar al een digitale enquête ingevuld dan kunt u volstaan met opgave van de gegevens per 1 september

Het is ook mogelijk het enquêteformulier werkgelegenheid (PDF 607 kB) te downloaden en ingevuld naar de provincie te sturen.

U kunt het formulier in een ongefrankeerde envelop sturen naar:

Provincie Gelderland
Antwoordnummer 2053
6800 WR Arnhem

Of scannen en zenden naar pwe@gelderland.nl

Bedrijven die niet reageren op de digitale en schriftelijke enquête worden in de maanden oktober en november telefonisch benaderd door I&O Research uit Enschede of medewerkers van de provincie Gelderland.   

Doel van de enquête

Met de werkgelegenheidsenquête krijgen we inzicht in de aard, locatie en ontwikkelingen van de Gelderse werkgelegenheid en bedrijvigheid. Deze informatie verzamelen we via een jaarlijks onderzoek onder bedrijven en instellingen in Gelderland. Dat doen we door alle bedrijven met 5 of meer werkzame personen te benaderen, de kleinere bedrijven steekproefsgewijs.

Klik hier voor het digitale enquêteformulier.

Klik hier voor de opgave gegevens per 1 september.

Resultaten eerdere werkgelegenheidsonderzoeken

Bekijk de resultaten van de enquêtes van de afgelopen 4 jaar: 

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek voor gemeenten

Gemeenten kunnen de uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek voor het eigen grondgebied bekijken. Hiervoor is een wachtwoord vereist.