Voorstel Luchthavenbesluit Teuge naar PS ter besluitvorming

Gedeputeerde Staten (GS) hebben het voorstel voor het Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld.
Gepubliceerd op: 20-april-2022

Ook hebben GS de Reactienota vastgesteld. Daarin staat aangeven wat zij gedaan hebben met de ingediende zienswijzen op het ontwerp-Luchthavenbesluit Teuge.  Het is nu aan Provinciale Staten (PS) om hierover te besluiten. Naar verwachting gebeurt dat op 8 juni 2022.

Volgens Helga Witjes, gedeputeerde Luchtvaart, is het een mooi gebalanceerd voorstel. “Het geeft Luchthaven Teuge voldoende ruimte om verder te ontwikkelen, zoals met de E-campus. En tegelijkertijd stellen we regels om de geluidshinder van de paravliegtuigen te verminderen op 4 weekenddagdelen per maand. Dat leidt tot duidelijkheid voor de luchthaven en voor de omgeving”, aldus gedeputeerde Witjes.

Duidelijkheid

Het Luchthavenbesluit wijst gebieden aan waar beperkingen gelden voor geluid, externe veiligheid, bouwhoogte en laserstralen.  Daarnaast stelt het voorstel ook regels aan de geluidscategorie van de vliegtuigen, die gebruikt worden voor paravluchten. Deze regels voor vliegtuigen voor paravluchten gaan op 1 januari 2023 in. Hiermee neemt de hinder voor de omgeving op die dagdelen af. Verder staat in de toelichting op het besluit dat provincie Gelderland samen wil werken met de Luchthaven om emissies voor geluid stapsgewijs terug brengen zodra landelijke regelgeving is vastgesteld.

Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim

Als PS het luchthavenbesluit vaststellen treedt het niet gelijk in werking. Dat gebeurt pas zodra de Inspectie  voor Leefomgeving en Transport (IL&T) de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim heeft af gegeven.

Wet Natuurbeschermingsvergunning

GS hebben nog geen besluit genomen op de aanvraag van Luchthaven Teuge voor een Wet Natuurbeschermingsvergunning. De verwachting is het ontwerpbesluit eind mei ter inzage te leggen. Naast technische problemen met het landelijke rekensysteem Aerius vraagt ook de uitvoering en beoordeling nog tijd. Al eerder gaven GS aan te verwachten dat de Luchthaven voldoende stikstofruimte in de referentieperiode heeft, zodat deze aanvraag voor de Wnb hier waarschijnlijk binnen past.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?