Start bomenkap als voorbereiding werkzaamheden N345 carpoolplaats de Kar en Sluinerweg

Provincie Gelderland verbetert de veiligheid van de Zutphensestraat (N345). Tussen carpoolplaats de Kar en de kruising met de Sluinerweg wordt de weg veiliger gemaakt. Er is gestart met het kappen van 25 bomen.
Gepubliceerd op: 17-maart-2022

Provincie Gelderland verbetert de veiligheid van de Zutphensestraat (N345). Tussen carpoolplaats de Kar en de kruising met de Sluinerweg  wordt de weg veiliger gemaakt. Het gaat om de aanleg van parallelwegen, verkeerslichten bij de kruising met de carpoolplaats en een rotonde bij de kruising met de Sluinerweg. Ook verbetert de provincie de fietspaden en de mogelijkheden voor fietsers om veilig over te steken. Als voorbereiding op deze werkzaamheden is provincie Gelderland gestart met het kappen van 25 bomen. 

Melding

De te kappen bomen staan in de gemeenten Apeldoorn en Voorst. De kap is gemeld bij beide gemeenten en de kap vindt in Apeldoorn vóór 15 maart plaats en in Voorst na 6 april. Na het kappen van de bomen start provincie met het controleren van de wegvakken op niet ontplofte explosieven of munitie uit de WO-II. De volgende stap is het verleggen van kabels en leidingen.

Compensatie

In overleg met beide gemeenten wordt het kappen van de bomen gecompenseerd. Zo is in het landschapsplan aangegeven waar 46 bomen terug worden geplant. Ook realiseert provincie Gelderland houtsingels, hagen en struiken voor de biodiversiteit. 

Actuele informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/n345-carpoolplaats-de-kar-sluinerweg 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?