Regeling voor wolvenschade buiten leefgebied wolf

Schapen- en geitenhouders kunnen subsidie ontvangen om vee te beschermen tegen een zwervende wolf. Deze nieuwe calamiteitenregeling geldt wanneer een wolf langere tijd in een ongeschikt leefgebied zwerft en schade veroorzaakt.
Gepubliceerd op: 16-maart-2022

Houders van schapen en geiten kunnen ook subsidie krijgen om vee te beschermen tegen een zwervende wolf buiten de aangewezen wolvenleefgebieden. Deze calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt. Maar langere tijd in een ongeschikt leefgebied blijft en daar schade veroorzaakt. Dat hebben de Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten. De regeling gaat in op 2 mei 2022. 

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied. 

Uitbreiding van bestaande regeling

Voor een zwervende wolf die niet gelijk doortrekt, is de bestaande subsidieregeling uitgebreid met een calamiteitenregeling. Met deze regeling krijgen geiten- en schapenhouders een subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. Zoals met wolfwerende rasters: hekken die hoog genoeg zijn om wolven buiten te houden. 

Subsidie is mogelijk wanneer er twee wolvenaanvallen binnen zeven dagen plaatsvonden, binnen één gemeente of binnen twee aan elkaar grenzende gemeenten. Dit kunnen schapen- of geitenhouders nakijken op de website van uitvoeringsorganisatie BIJ12. Hierop staan de meldingen van vermoedelijke wolvenaanvallen geregistreerd. De subsidie is tijdelijk en moet je binnen twee weken na de tweede aanval aanvragen.

Snelle en blijvende maatregelen in geval van nood

De calamiteitengregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat dierhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. De nieuwe regeling is ontwikkeld door de wolvencommissie. Deze commissie is in opdracht van de provincie opgericht. Ze bekijkt met direct belanghebbenden welke maatregelen nodig zijn om te zorgen dat wolven en mensen zo goed mogelijk naast elkaar kunnen leven. 

Risico’s beperken

Met de calamiteitenregeling helpen de wolvencommissie en de provincie schapen- en geitenhouders. Het nemen van wolvenpreventiemaatregelen maakt risico’s zo klein mogelijk. De wolvencommissie hoopt veehouders te stimuleren in de bereidheid tot handelen door het tijdelijk uitlenen van wolfwerende rasters of een tegemoetkoming in de kosten. Wanneer dierhouders in een vroeg stadium wolfwerende maatregelen treffen, neemt de kans op wolvenaanvallen af. En daarmee de kans op onnodig, ingrijpend leed voor zowel het dier als de dierhouder.

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?