Chantal Peters twaalfde Sociale Innovatie Pionier in Gelderland

Provincie Gelderland heeft er een nieuwe sociale innovatie pionier bij: Chantal Peters van EKI in Nijmegen: één van de vijf grootste rubber- en foamproducenten in Europa.
Gepubliceerd op: 26-augustus-2022

De sociale innovatie pioniers zijn MKB’ers die andere bedrijven stimuleren om meer te investeren in training, scholing van hun medewerkers en nieuwe manieren van samenwerken in de organisatie.

Innovatie is mensenwerk

Vrijdag 26 augustus reikte gedeputeerde Peter Kerris het certificaat uit tijdens een werkbezoek van de sociale innovatie pioniers aan het bedrijf AKOS in Klarenbeek. Peter Kerris is trots op de pioniers: ‘Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.’ 

Slim (samen) werken

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van bedrijven is steeds meer afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden. 

Sociale innovatie loont

Chantal Peters is de 12e sociale innovatie pionier in Gelderland. Toen zij in 2019 begon bij EKI trof zij een verouderde fabriekscultuur aan, die ‘top-down’ werd aangestuurd. Op initiatief van Chantal is naast veel digitale innovatie een organisatieverandering doorgevoerd, waarbij veel is geïnvesteerd in zelforganisatie van de medewerkers en een nieuwe manier van leiding geven gericht op samenwerken. Met succes. Een mooi voorbeeld is het werkrooster dat medewerkers samen hebben bedacht om werk en privé beter te combineren. In deze tijd is belangrijk om branche-vreemd te gaan denken. 

Talent een kans geven

Chantal Peters: ‘Blijf niet in een oud stramien. Een voorheen keuken manager is nu operationeel manager en oud hotel manager uit Arabië is nu productie teamleider. Dit creëert hele nieuwe manieren van denken. Jong talent kansen geven is ook een must. Laatst heeft een stagiaire een l geheel nieuwe logistieke tool ontwikkeld. Prachtig om deze mensen te zien groeien. Hiërarchie is niet meer van deze tijd. Het is veel beter om iedereen in zijn of haar kracht te zetten. Dan krijg je werkgeluk! Wij hebben oprecht geen mensen te kort, we krijgen zelfs open sollicitaties, hoe cool is dat?

Te weinig tijd en geld

Bedrijven  die investeren in sociale innovatie zijn vaak succesvoller en vernieuwender. Met tevreden medewerkers. Maar onderzoek laat zien dat veel werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Provincie Gelderland stimuleert bedrijven om meer werk te maken van scholing en te experimenteren met nieuwe manieren van samenwerken.

 

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?