Bijdrage voor aanleg fietspad Epe-Oene

De gemeente Epe legt een fietspad aan tussen de dorpen Epe en Oene. Nu maken fietsers nog gebruik van de gemeentelijke weg. Een vrijliggend fietspad vergroot de veiligheid. Provincie Gelderland draagt via een subsidie aan bij aan dit fietspad.
Gepubliceerd op: 8-maart-2023

Provincie Gelderland wil fietsen aantrekkelijker maken. De aandacht is daarbij ook gericht op het vergroten van de verkeersveiligheid, want fietsers zijn vaak kwetsbaar. Via een subsidie ontvangt gemeente Epe een bedrag van € 750.000 voor de aanleg van dit vrij liggende fietspad van 1,6 kilometer lengte.

We stimuleren het veiliger maken van gemeentelijke fietspaden. Voor scholieren op weg naar school, voor inwoners die op bezoek of naar de winkel gaan en voor forenzen naar het werk.

Helga Witjes

Gelders gedeputeerde voor mobiliteit

Epe-Oene

De fietsroute Epe-Oene verbindt de dorpen Epe en Oene, waar fietsers over de rijbaan gaan. Het gaat om een 60 kilometerweg, waar hard wordt gereden en landbouwverkeer gebruik van maakt.

Subsidies

Gemeenten kunnen voor maatregelen die hun fietspaden veiliger maken een subsidie bij de provincie aanvragen. Het gaat om kleinere maatregelen, bijvoorbeeld het aanbrengen van een kantlijn op het fietspad. En om grotere aanpassingen, zoals bijvoorbeeld vrij liggende fietspaden. Deze grotere bijdragen kunnen alleen aangevraagd worden voor gemeentelijke fietspaden op het hoofdfietsnet. Daar vallen de belangrijkste fietsverbindingen in Gelderland onder.

Persvragen

Bent u op zoek naar informatie voor pers of heeft u vragen?