Meerjarig onderzoek naar hitte in huurwoningen

Hoe houden we woningen koeler? Wat kunnen woningcorporaties doen om hittestress in huurwoningen te voorkomen? Huurders kunnen last hebben van hitte in de woning. Vooral ouderen zijn meestal vaker thuis en kunnen ook minder goed tegen (aanhoudende) hitte. Met de toenemende vergrijzing wordt dit thema nog belangrijker.
Gepubliceerd op: 23-mei-2024

Resultaten 1e meting 

De komende jaren doen we onderzoek naar hitte en de beleving van hitte in corporatiewoningen. Voor het onderzoek volgen we meer dan 250 huurders door de jaren heen. In de nazomer van 2023 vond de 1e meting plaats. 7 op de 10 ondervraagde bewoners van corporatiewoningen in Gelderland gaven aan vaak last te hebben van de hitte in de woonkamer. In de slaapkamer is dat wat minder (64%). Bijna de helft van de ondervraagde bewoners geeft bovendien aan (meer) last van gezondheidsklachten te hebben door de hitte in de woning. Voor ruim 1 op de 8 respondenten is de hitte in de woning een reden om te willen verhuizen. 

Wat meten we? 

We registreren de binnentemperaturen, de beleving van hitte door de bewoners en de door corporaties aangebrachte maatregelen tegen hitte. Hiermee krijgen we inzicht in welke maatregelen in welke situaties goed werken. Naast het meten van de temperaturen in huis, vragen we bewoners hoe zij de zomerse temperaturen beleefden, welke maatregelen er al genomen zijn, welke maatregelen er volgens hen moeten worden uitgevoerd in de woning of het wooncomplex en hoe dit moet worden betaald.   

Klachten gezondheid 

Een langdurige binnentemperatuur van boven de 25°C kan leiden tot gezondheidsklachten (bron: GGD). Ondervraagde bewoners gaven een gemiddelde zomerse kamertemperatuur van 27,1°C op. Er is dus ook veel gezondheidswinst te behalen door het verlagen van de kamertemperatuur. Goede maatregelen om een woning koeler te houden, worden de komende jaren steeds belangrijker. Buitenzonwering is één van de effectiefste maatregelen (bron: GGD).  

Wat werkt in de praktijk? 

De Gelderse corporaties gaan de komende jaren maatregelen tegen de hitte uitvoeren in woningen en wooncomplexen (gebouwen met daarin meerdere woningen). Daarnaast gaan ze ook aan de slag met een bewustwordingscampagne, waarmee bewoners meer inzicht krijgen in wat ze zelf kunnen doen om hun woning koeler te houden. Wij volgen de komende jaren de huurders, de temperatuur en de woningcorporaties op de voet.

Kennis groeit 

RIGO doet het onderzoek in opdracht van provincie Gelderland en ’t Salland, in samenwerking met 8 Gelderse corporaties. Ook de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Saxion zijn betrokken bij het onderzoek, net als de GGD en het platform Groene Huisvesters. De deelnemers geven aan de projectbijeenkomsten zinvol te vinden, omdat ze van elkaar leren door kennis en tips uit te wisselen. Bijvoorbeeld de praktische tip om hittebeleving op te nemen in de standaard bewonersenquête. Er ontstaan mooie samenwerkingsverbanden, ook met studenten. De kennis over dit 'hot item' groeit. 

Ook meedoen? 

Alle woningcorporaties in Gelderland kunnen meedoen aan het onderzoek. Inmiddels sluit ongeveer de helft van de Gelderse woningcorporaties aan. Aanmelden kan nog steeds. Wilt u meer weten over het onderzoek en de 1e resultaten? Kijk op hitteonderzoek-gelderland.nl.