Helga Witjes

Helga Witjes (1972) is sinds 2 februari 2022 namens de VVD gedeputeerde bij de provincie Gelderland.

Helga Witjes is onder andere verantwoordelijk voor economie en innovatie, mobiliteit exclusief openbaar vervoer, luchtvaart, gebiedsagenda Gelderse Corridor en Fruitdelta, project Railterminal Gelderland en project Beter Bereikbaar Wageningen.

Overige informatie

Helga Witjes begon haar politieke carrière als raadslid in de gemeente Lingewaard. Daar was ze sinds 2014 wethouder. Sinds 2021 was ze lid van het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

 • Voorzitter Bestuur Stichting Verenfonds Gelderland
 • Voorzitter Commissie Veiligheid en Milieu-hygiëne Deelen
 • Voorzitter EGTC Rhine Alpine
 • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
 • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
 • Lid Funding Partners Overleg Photon Delta
 • Lid Comité van Toezicht EFRO
 • Lid Economic Board
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Rivierenland
 • Voorzitter Comité van Toezicht Interreg A Deutschland-Nederland

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

 • Voorzitter van de Stichting Netwerk Overheidsontwikkelmodel (STOOM). Geschatte tijdsinzet: 6 uur per maand

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (betaald)

Trainer bij de Haya van Somerenstichting (Opleidingsinstituut WD). Minimale inzet van gemiddeld 1 keer per jaar

helga.witjes@gelderland.nl 
Secretaresse: Sophie Balster 
026-359 9098

Woordvoerder: Everdien Gunsing
e.gunsing@gelderland.nl 
026- 359 8026 
06-52 80 10 19 (sms/whatsapp)