Handboek Bomen

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we rekening met bomen langs de weg. Hierbij beperken en voorkomen we schade aan bomen zoveel mogelijk. Het Handboek Bomen dient als leidraad voor professionals. Er staat in wat wel en niet mag tijdens werkzaamheden.

Kwaliteitseisen zorg voor bomen

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving, de natuur, het milieu en voor ons welzijn. De provincie wil dat bomen de zorg krijgen die ze nodig hebben. In het Handboek Bomen (PDF 7,4 MB) staat welke kwaliteitseisen, richtlijnen en normen de provincie verplicht stelt bij werkzaamheden aan en met bomen. Zo kunnen bomen gezond en veilig groeien en oud worden. 

Posters voorwaarden en richtlijnen bomen

Op onderstaande posters ziet u de voorwaarden en richtlijnen voor het werken met en aan bomen:

Meer informatie over zorg voor bomen

Kijk voor meer informatie over het verbeteren van de zorg voor bomen in de openbare ruimte op de site van het Norminstituut Bomen.