Duurzaamheidschallenge A348

In 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de A348 tussen knooppunt Velperbroek en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). Het reduceren van CO2 uitstoot en het maximaal hergebruik van vrijkomende materialen (circulariteit) staat hierbij centraal. Help jij ons mee dit zo goed mogelijk te doen?

Hoe kan je helpen

Samen met aannemer Boskalis organiseren wij een duurzaamheidschallenge. Iedereen met een innovatief idee of product kan meedoen aan de challenge. We kijken naar de inzendingen op basis van de volgende criteria:

 • Het idee draagt aantoonbaar bij aan de CO2-reductie van aanleg, beheer en onderhoud van het project “Groot Onderhoud A348 & Middachterbrug”.
 • Het idee draagt bij aan circulariteit en evt. andere duurzame thema’s zoals het reduceren van overige emissies (fijnstof en licht), klimaatadaptatie, biodiversiteit. Denk ook aan invulling voor een proeftuin voor biobased materialen of een toepassing voor het fieldlab breedband.
 • De inzending is zo SMART mogelijk (waar kan het toegepast worden, wat zijn de beoogde resultaten?).
 • Het idee/product is toepasbaar in augustus 2021. Dat is het moment waarop we het groot onderhoud aan de weg uitvoeren.
 • Je legt het idee/product uit op maximaal 4 A4. Wij ontvangen ook graag een CV van de inzender(s) van maximaal 3 A4.
 • Tot 19 februari 2021 konden geïnteresseerden hun idee inzenden.

Natuurlijk moet het ook toepasbaar zijn binnen het project A348. Het project bestaat uit:

 • Groot Onderhoud A348 & aansluiting N317: alles omtrent de wegen, het asfalt is uitgesloten van de challenge.
 • Groot Onderhoud Middachterbrug: conserveren van de brug en voegovergangen, tegengaan van roest, alternatieven voor zoutstrooi-installatie en/of zoutstrooi-installatie afschermen en verlichting.
 • Breedband toepassingen: breedband as a service, smart mobility, goede doostroming, camera’s en sensoren (voor zowel gebruik als beheer).
 • Omgeving: energie-opwekking, biobased toepassingen, groene inpassing in de leefomgeving, ecologische verbindingen & biodiversiteit, klimaatadaptatie, beperken fijnstof en lichtemissies.
 • Voor al bovenstaande items geldt dat zowel aanleg, beheer & onderhoud en einde levensduur onderdeel is van de projectscope.

Vervolg

Alle inzendingen beoordelen wij aan de hand van de kwaliteit (gericht op CO2 reductie), toepasbaarheid in het project, koppeling met duurzaamheid en prijs. Hiervoor richten we een selectiecommissie op die bestaat uit deskundigen van Boskalis en van provincie Gelderland. De 8 inzendingen met de hoogste beoordeling gaan door naar de pitchronde op 26 februari 2021. Tijdens deze pitchronde beoordeeld een jury de 8 ideeën aan de hand van een pitch van maximaal 15 minuten en eventueel aanvullende vragen. Ook de jury beoordeeld de 8 ideeën op kwaliteit, toepasbaarheid, koppeling met duurzaamheid en prijs. Maximaal 3 ideeën gaan door naar het bouwteam. Met het bouwteam wordt in 3 maanden tijd gekeken of en op welke manier het idee mee te nemen is in het project groot onderhoud A348. Bij gebleken geschiktheid wordt je idee geïmplementeerd in het project A348.

Intellectueel eigendom en geheimhouding

Het intellectuele eigendom van het idee blijft van de indiener, tenzij we samen anders beslissen. We communiceren alleen over de inzender en het idee of product als de inzender hiermee akkoord is.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.