Commissaris van de Koning

John Berends

John Berends is op 6 februari 2019 geïnstalleerd als commissaris van de Koning. Als voorzitter van zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten is hij ook ‘het gezicht’ van de provincie. Hij is daarom veel op pad in Gelderland. Wilt u de commissaris uitnodigen voor een bijeenkomst? Dat kan via dit formulier.

Burgemeestersdiner

Op vrijdag 28 augustus 2020 bracht de commissaris een bezoek aan kasteel Middachten. Eigenlijk zou daar het jaarlijkse burgemeestersdiner plaatsvinden. John Berends legt uit waarom het diner niet doorging (PDF 43 kB).

Commissaris van de Koning bij Middachten

100 dagen commissaris van de Koning

John Berends is op 17 mei 2019 100 dagen commissaris van de Koning in Gelderland. In deze dagen deed hij veel indrukken op en trok hij ook al enkele voorlopige conclusies. In zijn honderddagenbrief (PDF 2 MB) deelt hij zijn observaties en zijn speciale aandachtspunten voor de komende periode.

Rijksheer

Naast zijn taken als voorzitter van beide Staten is de commissaris ook vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij hoort, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legt hij regelmatig gemeentebezoeken af. Ook is hij verantwoordelijk voor het benoemen van nieuwe burgemeesters. 

Werkbezoek

Op maandag 8 juli 2019 bracht John Berends een bezoek aan Aalten en Winterswijk. Daarbij ging het onder andere over wat agrariërs zelf kunnen doen om het platteland vitaal te houden. Andere onderwerpen waren de armoede, wat dat met mensen doet en hoe de overheid daarbij een goede helpende hand kan bieden; en de grensoverschrijdende samenwerking.

Commissaris van de Koning uitnodigen

De commissaris van de Koning ontvangt veel uitnodigingen, bijvoorbeeld om iets te openen of om een gezelschap toe te spreken. De commissaris stelt deze uitnodigingen zeer op prijs. Als u de commissaris wilt uitnodigen, raden wij u aan dat ten minste 8 weken van tevoren te doen. U kunt hiervoor het formulier Commissaris van de Koning uitnodigen invullen.

Commissaris van de Koning uitnodigen

In het formulier vragen wij u om de volgende informatie:

 • Aanleiding voor de uitnodiging (kort en bondig)
 • Doel van het evenement
 • Rol voor de commissaris van de Koning (toespraak, openingshandeling, deelname in jury, panel, comité van aanbeveling)
 • Uitnodigende organisatie met contactpersoon
 • Datum, locatie en gewenste tijd optreden commissaris van de Koning
 • Overige gasten en eventuele andere sprekers
 • Zijn er media aanwezig?

Toespraken van de commissaris van de Koning

Nevenfuncties die samenhangen met het ambt van commissaris van de Koning

 • Beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie
 • Voorzitter raad van advies Stichting Legal Valley
 • Lid raad van advies Oorlogsgravenstichting
 • Toezichthouder namens de Koning Stichting Het Weeshuis te Buren
 • Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds, afdeling Gelderland
 • Benoemingsbevoegdheid derde bestuurder Stichting Varik’s Belang
 • Lid raad van advies Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter van de CDA Bestuurdersvereniging (20 dagdelen, onbetaald)

Lid comité van aanbeveling

 • Lid strategisch adviesorgaan Commandant Landstrijdkrachten
 • Internationale Vierdaagse Afstands Marsen Nijmegen, editie 103
 • Stichting Militaire Prestatie Tocht te Paard

Contact met de commissaris van de Koning

Provincie Gelderland
Commissaris van de Koning
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem

Secretaresse: Liek te Wildt
cvdk@gelderland.nl
026 359 8439

Woordvoerder: Peter Droste
p.droste@gelderland.nl
026 359 90 25
06 52 80 18 10 (SMS/Whatsapp)