Wet openbaarheid bestuur

In de Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Op onze website vindt u veel informatie. Ook kunt u informatie opvragen bij het Provincieloket. U kunt ook een wob-verzoek indienen.

Hoe doe ik een verzoek om informatie?

U kunt ons op verschillende manieren om informatie vragen. Via post@gelderland.nl of telefonisch via 026 359 99 99. Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw (e-mail)adres en telefoonnummer op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is.

Hoe snel krijg ik de informatie?

In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 4 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Moet ik aangeven waarom ik informatie vraag?

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. De medewerker die uw verzoek behandelt, heeft misschien wel aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

Wat voor informatie kan ik opvragen?

U kunt alle informatie opvragen die beschikbaar is over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Dit kunnen bijvoorbeeld schriftelijke documenten, films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden zijn.

Krijg ik alle stukken die ik vraag?

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Wanneer het om een Wob-verzoek gaat, heet dat ‘openbaar maken van informatie’. Wel kunnen we besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Die informatie krijgt u dan ook niet. Daar is altijd een goede reden voor. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk wob-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Wob-verzoek.

Wob-verzoeken

Let op: de meest recente Wob-verzoeken vindt u onderaan deze pagina. U kunt ook oudere Wob-verzoeken raadplegen.

 • Beslissing op Wob-verzoek werkzaamheden n833

  Bestandsgrootte (4.53 MB) - Publicatiedatum: 01 februari 2021

  Download

 • Beslissing Wob-verzoek bestemmingsplan de Heivlinder 2021-000343

  Bestandsgrootte (42.85 MB) - Publicatiedatum: 15 maart 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek inzake subsidieaanvraag Waalse Water

  Bestandsgrootte (7.22 MB) - Publicatiedatum: 17 maart 2021

  Download

 • Beslissing op bezwaar Wob-verzoek bestuurlijke toekomst Scherpenzeel

  Bestandsgrootte (2.35 MB) - Publicatiedatum: 24 maart 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek Rhederhof deelbesluit 1

  Bestandsgrootte (578.5 MB) - Publicatiedatum: 25 maart 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek gedogen bij Brzo-bedrijven

  Bestandsgrootte (168.61 MB) - Publicatiedatum: 25 maart 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek natuurbegraven landgoed De Polberg

  Bestandsgrootte (20.59 MB) - Publicatiedatum: 07 april 2021

  Download

 • Wob-besluit AGroGas 2021-001103

  Bestandsgrootte (45.65 MB) - Publicatiedatum: 14 april 2021

  Download

 • Wob-besluit Toezicht Topparken Landgoed De Scheleberg te Lunteren - 2021-005017

  Bestandsgrootte (493.22 kB) - Publicatiedatum: 22 april 2021

  Download

 • Wob-besluit planschade windparken 2021-002217

  Bestandsgrootte (234.68 MB) - Publicatiedatum: 05 mei 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek verplaatsing bedrijven Haspel Ermelo

  Bestandsgrootte (31.26 MB) - Publicatiedatum: 05 mei 2021

  Download

 • Wob-besluiten over emissies en incidenten Sachem

  Bestandsgrootte (54.57 MB) - Publicatiedatum: 06 mei 2021

  Download

 • Wob-besluit Sibelco 2021-002349

  Bestandsgrootte (533.19 MB) - Publicatiedatum: 06 mei 2021

  Download

 • Wob-besluit Le Chevalierlaan 1 zaaknummer 2021-002309

  Bestandsgrootte (52.88 MB) - Publicatiedatum: 10 mei 2021

  Download

 • Wob-besluit Oplegnotitie Schade Grondwater 2021-006344

  Bestandsgrootte (244.48 kB) - Publicatiedatum: 17 mei 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek correspondentie RMS

  Bestandsgrootte (97.79 MB) - Publicatiedatum: 27 mei 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek inzake bestemmingsplan Koningin Wilhelminiaweg

  Bestandsgrootte (177.87 MB) - Publicatiedatum: 27 mei 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek zwembad Oosterhout

  Bestandsgrootte (309.97 kB) - Publicatiedatum: 16 juni 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek Rhederhof deel 2

  Bestandsgrootte (94.23 MB) - Publicatiedatum: 16 juni 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek inzake natuurwetvergunning slachterij

  Bestandsgrootte (118.28 MB) - Publicatiedatum: 21 juni 2021

  Download

 • Wob-besluit Controle grondwateronttrekking Sachem Europe B.V.

  Bestandsgrootte (3.52 MB) - Publicatiedatum: 23 juni 2021

  Download

 • Wob-besluit Subsidie Grote Festivals 2021-006773

  Bestandsgrootte (8.48 MB) - Publicatiedatum: 28 juni 2021

  Download

 • Wob-besluit Coiled 2020-015610

  Bestandsgrootte (139.87 MB) - Publicatiedatum: 30 juni 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek incidenten Sachem 2

  Bestandsgrootte (17.02 MB) - Publicatiedatum: 06 juli 2021

  Download

 • Herzieningsbesluit inzake Wob-verzoek zonneveld Natura 2000-gebied Hattem

  Bestandsgrootte (60.36 MB) - Publicatiedatum: 07 juli 2021

  Download

 • Wob-besluit Subsidie ecologische verbindingszone Oude IJssel traject Doetinchem 2021-006937

  Bestandsgrootte (18.05 MB) - Publicatiedatum: 13 juli 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek omgang met de Wob

  Bestandsgrootte (24.32 MB) - Publicatiedatum: 14 juli 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek inzake sluiting Kerncentrale Dodewaard

  Bestandsgrootte (238.29 MB) - Publicatiedatum: 28 juli 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake intern adviesrapport lucht Sibelco 2021-008324

  Bestandsgrootte (786.65 kB) - Publicatiedatum: 28 juli 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek inzake vakantiepark Onthaasten

  Bestandsgrootte (3.13 MB) - Publicatiedatum: 30 juli 2021

  Download

 • Actieve openbaarmaking drie rapporten betreffende geurmonitoring Smurfit Kappa Parenco B.V. 2021-008877

  Bestandsgrootte (9.34 MB) - Publicatiedatum: 03 augustus 2021

  Download

 • Wob-besluit subsidieverstrekking Vitaal Sportpark Zuidveen en Beweegpark Hanzepark

  Bestandsgrootte (118.94 MB) - Publicatiedatum: 09 augustus 2021

  Download

 • Wob-Besluit Grondwateronttrekking Technicum Sachem

  Bestandsgrootte (1.3 MB) - Publicatiedatum: 13 augustus 2021

  Download

 • Aanvullend besluit Wob-verzoek project COILED

  Bestandsgrootte (41.31 MB) - Publicatiedatum: 23 augustus 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek Wnb Groot Zevert Vergisting en RMS Windvision

  Bestandsgrootte (491.08 MB) - Publicatiedatum: 08 september 2021

  Download

 • Besluit op Wob verzoek GMB BioEnergie

  Bestandsgrootte (36.42 MB) - Publicatiedatum: 16 september 2021

  Download

 • Wob-besluit bestemmingsplan Drielanden Small Smart Houses

  Bestandsgrootte (9.67 MB) - Publicatiedatum: 20 september 2021

  Download

 • Wob-besluit De Kaliwaal 2021-008601

  Bestandsgrootte (1590.2 MB) - Publicatiedatum: 20 september 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake concept geurrapporten Smurfit Kappa Parenco 2021-010913

  Bestandsgrootte (88.23 MB) - Publicatiedatum: 21 september 2021

  Download

 • Wob-besluit Hengelosestraat 527 2021-010462

  Bestandsgrootte (2.01 MB) - Publicatiedatum: 28 september 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake opkoopregeling kalverhouderij 2021-010918

  Bestandsgrootte (442.44 kB) - Publicatiedatum: 06 oktober 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake Motorsportvereniging Noord-Oost Veluwe 2021-010307

  Bestandsgrootte (4.25 MB) - Publicatiedatum: 12 oktober 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake bestemmingsplan Gaanderen 2021-009749

  Bestandsgrootte (5.28 MB) - Publicatiedatum: 18 oktober 2021

  Download

 • Wob-besluit windpark Doetinchem 2021-009985

  Bestandsgrootte (57.37 MB) - Publicatiedatum: 21 oktober 2021

  Download

 • Wob-besluit Windturbines Wijchen 2021-009274

  Bestandsgrootte (156.3 MB) - Publicatiedatum: 26 oktober 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek recreatiezonering op de Veluwe

  Bestandsgrootte (32.6 MB) - Publicatiedatum: 11 november 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek subsidieaanvraag PAS_N2000 - 2021_011518

  Bestandsgrootte (143.51 MB) - Publicatiedatum: 23 november 2021

  Download

 • Eerste deelbesluit Wob-verzoek herindeling Scherpenzeel

  Bestandsgrootte (31.75 MB) - Publicatiedatum: 25 november 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek correspondentie Commissaris van de Koning en waarnemend burgemeester Scherpenzeel

  Bestandsgrootte (3.09 MB) - Publicatiedatum: 25 november 2021

  Download

 • Wob-besluit Project No Waste 2021-011855

  Bestandsgrootte (8.25 MB) - Publicatiedatum: 25 november 2021

  Download

 • Wob-besluit Small Smart Houses Horloseweg 2021-009836

  Bestandsgrootte (324.05 MB) - Publicatiedatum: 25 november 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake Maatschap en Emvee Uddel B.V. 2021-010710

  Bestandsgrootte (106.18 MB) - Publicatiedatum: 03 december 2021

  Download

 • Wob-besluit Bijvanck 2021-013363

  Bestandsgrootte (7.84 MB) - Publicatiedatum: 06 december 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake fraude Pels Rijcken 2021-012295

  Bestandsgrootte (7.32 MB) - Publicatiedatum: 07 december 2021

  Download

 • Beslissing op Wob-verzoek uit 2020 over herindeling Scherpenzeel

  Bestandsgrootte (56.51 MB) - Publicatiedatum: 09 december 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake ZZS-dossiers Nijmegen West-Weurt en Winkelsteeg te Nijmegen 2021-012329

  Bestandsgrootte (472.3 MB) - Publicatiedatum: 16 december 2021

  Download

 • Wob-besluit Sachem 2020-018399

  Bestandsgrootte (9.79 MB) - Publicatiedatum: 16 december 2021

  Download

 • Wob-besluit inzake SKP 2021-012405

  Bestandsgrootte (19.36 MB) - Publicatiedatum: 05 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit inzake SKP 2021-012513

  Bestandsgrootte (394 MB) - Publicatiedatum: 05 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit inzake SKP 2021-012517

  Bestandsgrootte (322.2 MB) - Publicatiedatum: 05 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit inzake SKP 2021-012942

  Bestandsgrootte (107.48 MB) - Publicatiedatum: 05 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit inzake SKP 2021-015253

  Bestandsgrootte (4.24 MB) - Publicatiedatum: 05 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit zienswijzen ontwerp Natuurbeheerplan 2022 - 2021-011689

  Bestandsgrootte (148.86 MB) - Publicatiedatum: 06 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit Hofparken Wiltershaar - 2021-003944

  Bestandsgrootte (103.2 MB) - Publicatiedatum: 06 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit Onthaasten Arrangementen B.V. zaaknummer 2021-011108

  Bestandsgrootte (1.22 MB) - Publicatiedatum: 10 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit bodemkwaliteit percelen W521 en W524 - 2021-014427

  Bestandsgrootte (7.73 MB) - Publicatiedatum: 12 januari 2022

  Download

 • Wob-besluit subsidieverstrekking Vitaal Hanzepark Zutphen - 2021-015868

  Bestandsgrootte (9.36 MB) - Publicatiedatum: 13 januari 2022

  Download

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over uw Wob-verzoek? U kunt uw vraag per e-mail stellen via post@gelderland.nl of telefonisch via 026 359 99 99.