Wet openbaarheid bestuur

In de Grondwet en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) staat dat al onze informatie openbaar is, tenzij het niet geschikt is om openbaar te maken. Op onze website vindt u veel informatie. Ook kunt u informatie opvragen bij het Provincieloket. U kunt ook een wob-verzoek indienen.

Hoe doe ik een verzoek om informatie?

U kunt ons op verschillende manieren om informatie vragen. Via post@gelderland.nl of telefonisch via 026 359 99 99. Geef in uw aanvraag zo duidelijk mogelijk aan waarover u informatie wilt hebben. Ook vragen we u uw (e-mail)adres en telefoonnummer op te geven, zodat we de informatie naar u toe kunnen sturen en we u vragen kunnen stellen als dat nodig is.

Hoe snel krijg ik de informatie?

In de regel krijgt u de informatie zo snel mogelijk. In ieder geval ontvangt u binnen 4 weken onze reactie op uw verzoek. Binnen deze termijn kunnen we beslissen om de termijn te verlengen met nogmaals 4 weken. Hiervan krijgt u altijd bericht.

Moet ik aangeven waarom ik informatie vraag?

Nee, u hoeft niet aan te geven waarom u de informatie wilt hebben. De medewerker die uw verzoek behandelt, heeft misschien wel aanvullende informatie nodig. In dat geval neemt de medewerker contact met u op. Het is daarom handig als u uw telefoonnummer en e-mail doorgeeft.

Wat voor informatie kan ik opvragen?

U kunt alle informatie opvragen die beschikbaar is over een ‘bestuurlijke aangelegenheid’. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een besluit, beleidsplan of beleidsregel. Dit kunnen bijvoorbeeld schriftelijke documenten, films, geluidsopnames, foto's of informatie uit digitale bestanden zijn.

Krijg ik alle stukken die ik vraag?

Hebben wij de informatie? Dan krijgt u in principe de stukken waar u om vraagt. Wanneer het om een Wob-verzoek gaat, heet dat ‘openbaar maken van informatie’. Wel kunnen we besluiten om bepaalde informatie niet openbaar te maken. Die informatie krijgt u dan ook niet. Daar is altijd een goede reden voor. Zo kan het gaan om privacygevoelige informatie, zoals persoonsnamen. Als dit het geval is, dan hoort u dit van ons. We publiceren elk wob-verzoek op onze website. Als er een derde betrokkene is, maken we het verzoek ook bekend aan deze persoon of organisatie.

Zijn er kosten aan verbonden?

Nee, er zitten voor u geen kosten aan het indienen van een Wob-verzoek.

Wob-verzoeken

Dit zijn de Wob-verzoeken van de afgelopen 3 maanden. U kunt ook oudere Wob-verzoeken raadplegen.

  • Verlichtingsplan van Windpark Bijvanck

    Bestandsgrootte (1.15 MB) - Publicatiedatum: 17 november 2020

    Download

Waar kan ik terecht met vragen?

Heeft u vragen over uw Wob-verzoek? U kunt uw vraag per e-mail stellen via post@gelderland.nl of telefonisch via 026 359 99 99.