Ontwerp Luchthavenbesluit Teuge ter visie van 6 september tot en met 17 oktober 2021

1-9-2021

Gedeputeerde Staten (GS)  hebben het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge vastgesteld en leggen het ter visie. GS kiezen in het ontwerpbesluit voor een balans tussen de belangen van luchthaven en de omgeving. Zo willen GS het uitvoeren van valschermvluchten met de huidige categorie vliegtuigen op 4 weekenddagdelen per maand niet toestaan.  En kondigen GS aan de milieuruimte voor emissies en geluid stapsgewijs te willen terug brengen, zodra er landelijke regels voor zijn. Uiteindelijk moeten Provinciale Staten besluiten over het Luchthavenbesluit.

Zienswijzen

Van 6 september tot en met 17 oktober kan iedereen reageren door een zienswijze in te dienen. De stukken daarvoor zijn vanaf 6 september digitaal in te zien op de website van de provincie Gelderland. De stukken zijn ook  in te zien bij de balie van het provinciehuis in Arnhem en bij gemeente Voorst. Op 14 september is er een online informatieavond tussen 19.00-20.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op www.gelderland.nl/lhbteuge-ontwerp

Verantwoordelijk gedeputeerde Luchtvaart Christianne van der Wal: “We beperken in het ontwerp Luchthavenbesluit Teuge vluchten met de huidige categorie paravliegtuigen op 4 weekenddagdelen. Zodat de omgeving  op die momenten daar geen hinder van ondervindt. Inmiddels zijn het paracentrum en de luchthaven zelf óók bezig met plannen om het geluid van deze vliegtuigen te beperken. Daar denken we graag bij mee. Als zij stiller gaan vliegen, zou de beperking van 4 dagdelen in het Luchthavenbesluit op hen niet meer van toepassing zijn.”

Wet natuurbeschermingsvergunning

Luchthaven Teuge heeft mei 2020 ook een aanvraag ingediend voor een Wet natuurbeschermingsvergunning. Naar verwachting stellen GS deze vergunning definitief vast tegelijk met het definitieve Luchthavenbesluit Teuge, waarover PS besluiten. Dat zal begin 2022 zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht