Talentmakelaar voor Veluwse bedrijven

28-1-2021

De arbeidsmarkt verandert snel door digitalisering en robotisering. Dit vraagt andere kennis en nieuwe vaardigheden. Met steun van provincie Gelderland helpt de Talentmakelaar van Veluwe-Portaal mkb-bedrijven op de Veluwe met de scholing en ontwikkeling van hun medewerkers.

Talent beter benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: “De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De coronacrisis laat weer eens zien hoe snel je werk kan veranderen. Dit vraagt veel van de flexibiliteit van bedrijven en hun medewerkers. Door mkb-bedrijven te helpen hun talent beter te benutten maken we ze klaar voor de toekomst.”

Talentmakelaar

Stichting Veluwe-Portaal stimuleert kleine en middelgrote mkb-bedrijven zonder HR-afdeling meer te investeren in scholing en ontwikkeling van hun medewerkers. Hiervoor zetten zij een communicatiecampagne op en stellen zij een talentmakelaar aan. Die doet bij 100 mkb-bedrijven een quick scan van de leer- en ontwikkelbehoeften van hun medewerkers en de knelpunten die daarbij in de weg zitten. In een aantal pilots wordt dit uitgewerkt in een maatwerkprogramma om aan de slag te gaan.

Loopbaancentrum

De opbrengst uit de scans en pilots wordt gebruikt om een raamwerk te creëren voor kleine mkb-bedrijven (zonder HR-afdeling), om aan de slag te gaan met Leven Lang Ontwikkelen. Hiertoe werken VNO-NCW, gemeenten Nunspeet en Harderwijk, MBO Landstede en het Noord Veluws Ondernemers Overleg samen met Veluwe-Portaal.

Doel is om met het project een opmaat te maken naar een regionaal loopbaan- en ontwikkelcentrum, dat zorgt dat iedereen in de regio een kans krijgt om zijn of haar talent te ontwikkelen. We stellen € 200.000 beschikbaar voor dit project vanuit het programma onderwijs & arbeidsmarkt.

Terug naar nieuwsoverzicht