Start rondreizende expositie over Mensenhandel

15-7-2021

Op 15 juli 2021 start in Lochem de rondreizende expositie: Open je ogen! Een fototentoonstelling waarbij slachtoffers van mensenhandel hun verhaal vertellen. Het programma ‘Weerbaarheid’ van provincie Gelderland helpt mee om dit onderwerp op de kaart te zetten.

Man met gezicht in doek gewikkeld

30 paar ogen die de bezoekers van het gemeentehuis in Lochem indringend aankijken. Het zijn de gefotografeerde ogen van slachtoffers van mensenhandel. Mannen, vrouwen en kinderen. CoMensha, het coördinatiecentrum tegen mensenhandel, zette een campagne op om schrijnende situaties van uitbuiting in beeld te brengen. Een tentoonstelling die de komende maanden in verschillende Gelderse gemeenten te zien is.

Aanpak voor mensenhandel versterken

In 2020 hebben de Statenleden provincie Gelderland verzocht om de aanpak van mensenhandel te versterken. Gelderland wil gemeenten en andere partners graag ondersteunen. De tijd is rijp, want gemeenten moeten in 2022 actief aan de slag met de bestrijding van mensenhandel. En dat begint bij bewustwording. Want mensenhandelaren opereren meestal onder de radar en dat bemoeilijkt de aanpak. Bovendien lopen de slachtoffers vaak rond met schuld en schaamte, een extra blokkade om aangifte te doen.

Open je ogen!

Provincie en gemeenten zien graag dat de ogen in onze samenleving open gaan voor onmenselijk situaties van uitbuiting. Deze verhalen van slachtoffers helpen de bezoekers signalen van mensenhandel te herkennen en daar melding van te doen.  

Het programma Weerbaarheid investeert niet alleen in bewustwording, maar ook in onderzoek. Er wordt onderzocht of we uitbuiting kunnen voorkomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan mogelijkheden om te voorkomen dat kwetsbare groepen in de samenleving slachtoffer zijn. En we proberen hulp aan slachtoffers te verbeteren. Dit alles doen we in samenwerking met enkele partners.

Tentoonstelling ‘Open your Eyes’

Man met gezicht in doek gewikkeld

Deze tentoonstelling bestaat uit 30 portretten en verhalen van slachtoffers. Indringende portretten die symbool staan voor de mensenhandel die onder onze ogen plaatsvindt. Verhalen over gedwongen prostitutie, gedwongen criminaliteit, ernstige vormen van geweld en bedreiging. Maar ook verhalen over niet te stoppen wreedheden, verkrachtingen met zwangerschap tot gevolg en over niet meer verder willen leven. Het zijn verhalen van 30 krachtige, moedige mensen die over de drempel van angst en schaamte zijn gestapt om erkenning te krijgen. Erkenning als persoon en erkenning van de problematiek van mensenhandel. Met de grootste zorg en integriteit heeft CoMensha samen met stichting Open Mind en fotograaf Ernst Coppejans 30 mensen gevonden die hun verhaal wilden vertellen.

Locatie en data

De tentoonstelling in Lochem is tot 4 augustus te bezichtigen. De tentoonstelling reist vanaf 15 juli 2021 tot en met 2 maart 2022 langs verschillende Gelderse gemeenten.

  • 4 augustus t/m 24 augustus – Berkelland

  • 25 augustus t/m 14 september – Arnhem

  • 27 oktober t/m 16 november – Apeldoorn

  • 17 november t/m 7 december – Ede

  • 8 december t/m 28 december – Wijchen

  • 9 februari t/m 1 maart- Barneveld

Terug naar nieuwsoverzicht