N823: Neede - Eibergen

In het voorjaar van 2022 verbreden we het fietspad langs de Needseweg en de Eibergseweg tussen Neede en Eibergen (N823). Ook vervangen we fietsoversteken en inritten. Tijdens de werkzaamheden is de rijbaan afgesloten voor doorgaand verkeer en fietsers. Voor aanwonenden, hulpdiensten en buslijnen blijft de weg open.

De N823, zorgt voor een verkeersverbinding tussen de bebouwde kom in Neede en de Haaksbergseweg in Eibergen. Dit noemen wij een gebiedsontsluitingsweg. In december 2020 vervingen we het asfalt van deze weg. Het 2-richtingen  fietspad naast de N823 ligt op korte afstand van de rijbaan en is 2 meter breed. Daar waar mogelijk, verbreden we het fietspad naar maximaal 3 meter.

Werkzaamheden

  • Verbreden fietspad
  • Aanleg fietspad tussen bomen
  • Aanpassen fietsoversteken en inritten
  • Vervangen lichtmasten en armaturen

Bomen blijven staan

Op 2 plekken slingert het huidige fietspad om een paar bomen heen. Deze ‘slinger’ halen we eruit. Tussen de bomen leggen we een nieuw stukje fietspad aan van beton. Beton heeft als voordeel dat er geen werkzaamheden in de bodem nodig zijn, waardoor geen boomwortels aangetast worden. Zo blijft de natuur mooi intact.

Planning

  • Eind maart/ begin april 2022: werkzaamheden verbreden fietspad. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.
  • Eind maart/ begin april 2022: we vervangen op diverse locaties lichtmasten en/of armaturen. Vanwege de levertijd van materialen, kunnen we deze werkzaamheden pas in het voorjaar van 2022 uitvoeren.
  • Na het afronden van bovenstaande werkzaamheden, neemt gemeente Berkelland de weg en het fietspad in beheer en onderhoud.

Aanvankelijk wilden we in december 2021 het fietspad verbreden. We schuiven de werkzaamheden door naar het voorjaar 2022 en combineren dit met het vervangen van lichtmasten en/of armaturen op diverse plekken langs de weg.

De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.