N823: Neede - Eibergen

Voor 2019 staat groot onderhoud gepland op de Needseweg (N823) in de gemeente Berkelland. In 2016 en 2017 onderzocht de provincie Gelderland samen met de gemeente Berkelland mogelijke aanpassingen van de weg. De gemeente Berkelland heeft besloten dat de weg niet wordt afgewaardeerd naar 60 km/uur. De provincie zal in 2019 alleen onderhoud verrichten. Er staan geen aanpassingen aan de weg gepland.

De N823 is een gebiedsontsluitingweg tussen de bebouwde kom in Neede en de N18 in Eibergen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden op de N823 bestaan in hoofdlijnen uit onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt van de hoofdrijbaan.

Planning

We voeren de werkzaamheden uit in 2021. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.