N817: Ulft - Gendringen

In 2020 staat onderhoud gepland aan de N817 tussen Ulft en Gendringen. Het groot onderhoud combineren we met andere maatregelen, bijvoorbeeld ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Uit te voeren maatregelen

De plannen voor de N817 zijn zowel door de gemeente Oude IJsselstreek als door Gedeputeerde Staten vastgesteld. De werkzaamheden bestaan naast onderhoud uit de volgende werkzaamheden:

  • aanpassen markering in combinatie met onderhoud. De tussenruimte tussen de middenasstrepen wordt verkleind en de ruimte tussen de kantstreep en kant asfalt wordt vergroot.
  • aanleg rotonde ter hoogte van Varsselderseweg / ’t Goor
  • afsluiten Hoofdstraat tussen de Oude IJsselweg en de Varsselderweg voor alle verkeer met uitzondering van (brom)fietsers en aanbrengen brede middengeleider met fietsdoorsteek in de Oude IJsselweg
  • verbreden Varsselderseweg met grasbetontegels
  • verbetering situatie ter hoogte van Oude IJsselweg 30 en 30a.

Het voorstel voor het aanbrengen van een middengeleider bij de Vicarisweg vervalt.

Planning en verkeersbesluit

De maatregelen voeren we in 2020 uit.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.