N798: Aanpassing kruispunt Oude Rijksweg / Hoofdlaan Putten

Naar verwachting starten we rond mei 2021 met het kruispunt Oude Rijksweg /Hoofdlaan in Putten. Naar aanleiding van het dodelijke ongeluk van een jonge fietser in september 2017 deden we samen met gemeente Putten, Politie Noord Oost Gelderland, fietsersbond en de klankbordgroep (samengesteld uit belanghebbenden) 2 jaar onderzoek naar het verbeteren van het kruispunt. In februari 2020 stemden alle partijen in met de aanpassingen van het kruispunt.

Werkzaamheden

Het kruispunt Oude Rijksweg / Hoofdlaan passen we zodanig aan dat er voor fietsers een meer logische fietsstructuur ontstaat. Voor het autoverkeer vanuit de richting Ermelo naar de Hoofdlaan hebben de aanpassingen ook gevolgen, namelijk:

  • De huidige fietsoversteek aan de zuidzijde van het kruispunt vervalt.
  • Het linksaf vak voor het autoverkeer vervalt, waardoor links afslaande auto’s op het kruisingsvlak moeten stilstaan.
  • De nieuwe fietsoversteek verplaatsen we naar de noordzijde van het kruispunt en de middengeleider verbreden we naar 3,50 meter.
    De oversteek sluiten we aan op de Schoonderbeeklaan.
  • De maximum snelheid op de N798 blijft 80 km/uur.

Verkeersbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit over de maatregelen aan het kruispunt Oude Rijksweg/ Hoofdlaan (N798) in de gemeente Putten. Het verkeersbesluit ligt van 25 februari tot en met 8 april 2021 ter inzage.  

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.