N798: Aanpassing kruispunt Oude Rijksweg/Hoofdlaan Putten

Tussen 10 mei en 8 juli 2021 verbeterden we de fietsoversteek op het kruispunt Oude Rijksweg/Hoofdlaan in Putten. We maakten het kruispunt veiliger voor fietsers. De werkzaamheden combineerden we met kleine werkzaamheden aan het kruispunt Beukenlaan/Hoofdlaan. De werkzaamheden aan het kruispunt zijn klaar en de weg is weer open voor verkeer.

Kruispunt aanpassingen 

We maakten een nieuwe fietsoversteek aan de noordzijde van het kruispunt, inclusief een brede middengeleider van 3,5 meter. Zo kunnen fietsers veilig en in 2 keer de weg oversteken vanaf de Hoofdlaan over de Oude Rijksweg naar de Schoonderbeeklaan en omgekeerd. De huidige fietsoversteek aan de zuidzijde hebben we weggehaald. Net als het linksafvak voor autoverkeer wat uit Ermelo komt. De auto’s staan voortaan op het kruisingsvlak stil voordat ze afslaan. De maximumsnelheid op de N798 blijft 80 kilometer per uur.

Contact

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.