N317: Doesburg - Doetinchem-Dinxperlo

De provinciale weg N317 is circa 30 kilometer lang. De weg loopt van Doesburg via Doetinchem naar Dinxperlo. In oktober 2017 is begonnen met het groot onderhoud aan deze weg. We hebben de weg opgedeeld in twee delen, die na elkaar aangepakt worden worden.

 • N317: gedeelte Doesburg – Doetinchem
 • N317: gedeelte Doetinchem - Dinxperlo

N317: gedeelte Doesburg – Doetinchem

In oktober is het groot onderhoud gestart. We passen de overgang van de bebouwde kom van de 3 kernen aan en voeren maatregelen uit voor de verkeersveiligheid. De maatregelen zijn in samenwerking met de gemeenten Doesburg, Bronckhorst en Doetinchem tot stand gekomen. We voeren het werk uit in fasen. Tot 3 november 2017 werken we aan het wegvak door Drempt. Tussen 30 oktober en 3 november 2017 pakken we de turborotonde aan bij de aansluiting N338 - N317 tussen Drempt en Doesburg. De andere wegvakken richting Doetinchem worden hierna opgepakt. Eind van het jaar is de N317 tussen Doesburg en Doetinchem klaar.

Werkzaamheden

 • Aanbrengen komslingers Drempt
 • Verbreden parallelweg Drempt
 • Sealen van de rijbaan
 • Vervangen deklaag asfalt, grote delen van de N317
 • Vervangen deklaag parallelweg, grote delen van de parallelweg
 • Renovatie turborotonde N317 – N338
 • Aanbrengen komslingers Laag Keppel
 • Vervangen van de VRI (verkeersregelinstallatie) Laag Keppel
 • Verbreden parallelweg Drempt – Laag Keppel
 • Renovatie rotonde Hummelo
 • Aanbrengen komslingers Langerak
 • Aanbrengen geleiderail Doetinchem

Op onderstaande afbeelding is het gedeelte aangegeven waar het werk wordt uitgevoerd.

Scope N317

Verkeersbegeleiding

Verkeersregelaars begeleiden het verkeer over de parallelweg. Een verkeersregelaar rijdt op scooter voor het gemotoriseerd verkeer uit om de snelheid te bepalen. Het verkeer wordt in 1 richting over de parallelweg geleid. De verkeersregelaar rijdt heen en weer over de parallelweg. Op deze manier gaan we ook het verkeer begeleiden tijdens het werk aan de turborotonde. Het verkeer rijdt veel langzamer. Het is veel veiliger, met name voor fietsers.

Documenten

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

N317: gedeelte Doetinchem – Dinxperlo

Zodra alle gronden in bezit van de provincie Gelderland zijn, vervangen we het kruispunt Ulftseweg – Oversluit – Dinxperloseweg door een rotonde. In dat geval pakt gemeente Oude IJsselstreek direct ook de Oversluis aan. De rotonde vormt het sluitstuk van alle aanpassingen die de afgelopen periode op de N317 tussen Doetinchem en Dinxperlo hebben plaatsgevonden.

Rotonde op kruispunt Dinxperloseweg - Ulftseweg

Ter hoogte van Bontebrug wordt het kruispunt Dinxperloseweg en Ulftseweg veranderd in een rotonde (bekijk het verkeersbesluit). De start van de werkzaamheden hangt af van de doorlooptijd van de procedures die nodig zijn voor de aanleg. Het inpassingsplan is in april 2016 vastgesteld door Provinciale Staten.

Informatie omwonenden en belanghebbenden

Voor aanvang van de werkzaamheden worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd via een bewonersbrief en via aankondigingen in de lokale media en op de website.

Heeft u informatie nodig? Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.