N317: Doesburg - Doetinchem-Dinxperlo

De provinciale weg N317 is circa 30 kilometer lang. De weg vormt de verbinding tussen Doesburg via Doetinchem naar Dinxperlo. Om onderhoud en reparaties aan de weg snel en veilig te kunnen uit voeren is de weg in stukken verdeeld.  

  • N317: gedeelte Doesburg – Doetinchem
  • N317: gedeelte Doetinchem - Dinxperlo

N317: gedeelte Doesburg – Doetinchem

In 2015 heeft de provincie Gelderland samen met de gemeenten Doesburg, Bronckhorst en Doetinchem onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de N317 op te knappen en de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren. 

Scope N317

Snelheidsremmende maatregelen

Naast de gebruikelijke onderhoudswerkzaamheden wordt de weg tussen Doesburg en Doetinchem uitgerust met een aantal snelheidsremmende maatregelen. Het streven is de weggebruiker te stimuleren met de juiste snelheid de bebouwde kom in en uit te rijden. Ook op de parallelwegen wordt er gestuurd op het verlagen van snelheden. Buiten de bebouwde kom is een snelheid toegestaan van 60 km/uur en binnen de bebouwde kom geldt 30 km/uur als maximumsnelheid. De snelheid op de hoofdrijbaan blijft ongewijzigd.

Voorlopig ontwerp

In april 2016 heeft de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst georganiseerd om het voorlopig ontwerp van de weg, de planning en het vervolgproces te delen. Dat ontwerp is het resultaat van 2 sessies met een klankbordgroep.

Planning

De uitvoering van het groot onderhoud vindt in het derde en vierde kwartaal van 2017 plaats. Kort daarvoor organiseren we een inloopbijeenkomst voor bewoners en belanghebbenden over de aanpak en de tijdelijke maatregelen die we nemen om hinder zoveel mogelijk te voorkomen. 

N317: gedeelte Doetinchem – Dinxperlo

In het voorjaar van 2017 vervangt de provincie Gelderland het kruispunt Ulftseweg – Oversluit – Dinxperloseweg door een rotonde. In dat geval pakt gemeente Oude IJsselstreek direct ook de Oversluis aan. De rotonde vormt het sluitstuk van alle aanpassingen die de afgelopen periode op de N317 tussen Doetinchem en Dinxperlo hebben plaatsgevonden.

Rotonde op kruispunt Dinxperloseweg - Ulftseweg

Ter hoogte van Bontebrug wordt het kruispunt Dinxperloseweg en Ulftseweg veranderd in een rotonde. De start van de werkzaamheden hangt af van de doorlooptijd van de procedures die nodig zijn voor de aanleg. Het inpassingsplan is in april 2016 vastgesteld door Provinciale Staten.

Informatie omwonenden en belanghebbenden

Voor aanvang van de werkzaamheden worden omwonenden en belanghebbenden geïnformeerd via een bewonersbrief en via aankondigingen in de lokale media en op de website.

Documenten