N302: Flevoweg tussen Harderwijk en Kootwijk

De provinciale weg N302 (Flevoweg/Meervelderweg/Kootwijkerweg) vormt een verbinding tussen de provincie Flevoland, bij Harderwijk, en de rijksweg A1, bij Kootwijk. In het voorjaar van 2018 wordt het laatste gedeelte van de N302 aangepakt.

Groot onderhoud in 2018

In 2017 werkten we aan het onderhoud van de N302. Ook in 2018 gaan de werkzaamheden door en pakken we de rotonde N302 – N344 en de aansluiting naar Rabbit Hill aan. Door het verruimen van de rotonde vergroten we de capaciteit voor het verkeer zodat het verkeer vlot en veilig door kan rijden. Ter hoogte van Rabbit Hill leggen we een middengeleider en een linksafstrook aan zodat het verkeer veilig naar het recreatiegebied kan afslaan.

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Rabbit Hill

Veilige oversteek voor reptielen

In november 2017 legden we gelijk met het onderhoud aan de weg ook 2 betonnen reptielentunnels onder het wegdek. De gemeente Ermelo voert het grondwerk uit van en naar de reptielentunnels. Als dat werk klaar is gaan de tunnelbuizen open. We leggen reptielentunnels aan om het leefgebied van bijvoorbeeld hagedissen en slangen, groot genoeg te houden. Zo voorkomen we dat ze de weg op gaan en doodgereden worden.

Reptielenbak wordt aangelegd

Contact

Kijk op Bereikbaar Gelderland voor actuele werkzaamheden en omleidingen.

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.