Gelderland proeftuin voor aanpak luchtvaart

20-2-2019 Vliegtuig in de lucht

Gelderland maakt één front in de discussie over luchtvaart. Provincie en alle Gelderse gemeenten, RECRON, GNMF en Nationaal Park Hoge Veluwe hebben gezamenlijk gereageerd op de plannen van de minister met Lelystad Airport (het luchthavenbesluit). Een paar weken terug presenteerden ze een gezamenlijke kijk op de toekomst van de luchtvaart.
Wat Lelystad Airport betreft blijft de Gelderse lijn duidelijk: een onverkort ‘nee’ tegen laagvliegen en een goede monitoring en handhaving van de gevolgen van de luchtvaart op het woon- en leefklimaat. Want dat laatste staat voor Gelderland centraal. De volledige zienswijze is hier te lezen (PDF 289kB).

Voor de Gelderse gedeputeerde Josan Meijers is de gezamenlijkheid een resultaat van intensief overleg. ‘Ik ben heel blij dat het ons lukt gezamenlijk op te trekken in dit ingewikkelde dossier van de luchtvaart. Het belangrijkste is je gesprekspartners serieus nemen en elkaar meenemen bij het in beeld brengen van de belangen en de tegenstellingen. Ook zul je een sterk uitgangspunt moeten formuleren. Voor Gelderland, provincie, gemeenten en natuur- en recreatie organisaties, is dat de kwaliteit van de leefomgeving. Die moet altijd centraal staan in de luchtvaartdiscussie nu bij Lelystad Airport en in de toekomst.’

Terug naar nieuwsoverzicht