Bodemsanering, melding evaluatie nazorg

Wilt u een evaluatieverslag en/of een nazorgplan indienen met betrekking tot een uitgevoerde sanering? U doet de melding na het uitvoeren van de saneringswerkzaamheden bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Toevoegen

Lever de volgende informatie aan:

  • het evaluatieverslag
  • indien van toepassing: kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende restverontreinigingscontour
  • indien van toepassing: kaart van het Kadaster (kadastrale kaart) met ingetekende nazorgcontour.

Melding indienen

Dien uw melding in met het Formulier melding evaluatie nazorg bodemsanering (PDF 1,3 MB).

Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier en de benodigde documenten op naar:

postbus@odra.nl

of naar:

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Postbus 3066
6802 DB Arnhem

Tijdpad en kosten

Omgevingsdienst Regio Arnhem beoordeelt doorgaans binnen 6 maanden uw melding. Aan deze melding zijn geen kosten verbonden.

Links en tips

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op met Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).