Beter bereikbaar Wageningen

We maken Wageningen beter bereikbaar door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen en uit te breiden. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken.
Visualisatie Beter Bereikbaar Wageningen
Laatst gewijzigd op: 28-mei-2024

Advies milieurapport afgerond

Provincie Gelderland vroeg de commissie m.e.r. een advies te geven over het milieueffect rapport voor Beter Bereikbaar Wageningen. In het mileueffect rapport staan de effecten beschreven van het project op de bodem en (grond)water als gevolg van de onderdoorgang, de effecten op geluid en stikstofdepositie op natuur en de milieugevolgen van de aanlegfase op hoofdlijnen. De adviezen betrekken we bij de uitwerking van het plan.

Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 lag het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en mocht iedereen daarop reageren.

Vraag en antwoord

We hebben een selectie van de meest gestelde vragen voor u samengesteld.

Op de hoogte blijven?

Blijft op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.