Beter bereikbaar Wageningen

We maken Wageningen beter bereikbaar door de Mansholtlaan en Nijenoord Allee aan te passen en uit te breiden. Dit is inclusief een onderdoorgang voor autoverkeer op de Nijenoord Allee onder het kruispunt Nijenoord Allee / Churchillweg zodat fietsers veilig en vlot de Nijenoord Allee over kunnen steken.
Visualisatie Beter Bereikbaar Wageningen
Laatst gewijzigd op: 25-januari-2024

Inpassingsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 november 2023 het ontwerp-inpassingsplan vast. Vanaf 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024 ligt het ontwerp-inpassingsplan formeel ter inzage en mag iedereen daarop reageren.

Vraag en antwoord

We hebben een selectie van de meest gestelde vragen voor u samengesteld.

Op de hoogte blijven?

Blijft op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.