Convenanten

We publiceren convenanten vanaf 23 oktober 2023. Deze pagina wordt aangevuld zodra er nieuwe convenanten zijn vastgesteld.

Door de aard van het document kan het zijn dat een convenant niet digitaal toegankelijk is. Heeft u hulp nodig bij het lezen van het document? Dan kunt u contact met ons opnemen via het vragenformulier.

Wijziging anterieure overeenkomst herstructurering tuinbouw Bommelerwaard

Deze overeenkomst bevestigt de met de provincie gemaakte afspraken. In de overeenkomst zijn de afspraken opgeschreven die zorgen voor duidelijkheid over de verlenging en beëindiging van een in het verleden getekende anterieure overeenkomst.

Anterieure overeenkomst Molenkampsweg 29 Brakel

Deze overeenkomst bevestigt de met de provincie gemaakte afspraken. In de overeenkomst zijn de afspraken opgeschreven over de omzetting van een woning met de bestemming 'agrarische bebouwing' naar 'voormalig agrarische bebouwing'.

Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat inzake vervanging VRI 560 en 562 (N836)

Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. In de overeenkomst zijn de afspraken beschreven omtrent de voorbereiding, realisatie en het beheer en onderhoud van nieuwe verkeersregelinstallaties 560 en 562 op de N836.

Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat inzake vervanging VRI 261 (N310)

Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. In de overeenkomst zijn de afspraken beschreven omtrent de voorbereiding, realisatie en het beheer en onderhoud van nieuwe verkeersregelinstallatie 261 op de N310.

Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat inzake vervanging VRI 651 en 651 (N836)

Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. In de overeenkomst zijn de afspraken beschreven omtrent de voorbereiding, realisatie en het beheer en onderhoud van nieuwe verkeersregelinstallaties 651 en 653 op de N836.

Samenwerkingsovereenkomst met Rijkswaterstaat inzake vervanging VRI 504 en 506 (N233)

Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking van provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. In de overeenkomst zijn de afspraken beschreven omtrent de voorbereiding, realisatie en het beheer en onderhoud van nieuwe verkeersregelinstallaties 504 en 506 op de N233.

Ondertekend Addendum Oranje Fonds

Addendum bij samenwerkingsovereenkomst Provincie Gelderland en Stichting Oranje Fonds Samenwerkingsfonds "Verbind je buurt!".

Samenwerkingsovereenkomst opdrachtverlening voor Opstellen RMP GMR Arnhem-Nijmegen

Deze overeenkomst bevestigt de samenwerking van provincie Gelderland en Groene metropoolregio Arnhem Nijmegen bij het opstellen van een Regionaal Mobiliteitsprogramma. In de overeenkomst zijn de afspraken beschreven omtrent de samenwerking en financiën.